Zmienna lokalna

Zmienna lokalnazmienna zdefiniowana i dostępna wyłącznie w określonym bloku programu, tworzona w momencie wejścia do tego bloku oraz usuwana z pamięci w momencie wyjścia z danego bloku. Tym samym zasięg zmiennej lokalnej oraz czas jej życia pokrywają się i obejmują blok, w którym zmienna lokalna jest zdefiniowana. Zmienna lokalna ma więc określony, ograniczony zakres istnienia i dostępności.

To w jakich blokach programowych można tworzyć zmienne lokalne definiuje składnia konkretnego języka programowania. Typowymi blokami, w których można w różnych językach programowania tworzyć zmienne lokalne, są moduły, podprogramy oraz w pewnych językach programowania także instrukcje blokowe (lub inne instrukcje strukturalne, np. pętla for w języku C[1][2][3] i inne).

Zmienna lokalna w danym bloku przesłania zdefiniowaną zmienną globalną lub zmienną lokalną z bloku nadrzędnego o tym samym identyfikatorze. Tym samym programista nie może wprost, za pomocą danego identyfikatora, w bloku o zdefiniowanej zmiennej lokalnej, odwołać się do zmiennej zewnętrznej o tym samym identyfikatorze co zdefiniowana zmienna lokalna, choć może to zrobić za pomocą innych konstrukcji, jeżeli są dostępne w danym języku programowania, np. selekcja, wskaźnik, przemianowanie, nakładanie zmiennych lub inne.

Przykłady deklaracji zmiennych lokalnychEdytuj

C[1][2][3], C++[3]Edytuj

int func(int x)
 {
  /* zmienna lokalna w podprogramie */
  int y;
  ...
  {
   /* zmienna lokalna
    w instrukcji blokowej */
   int z;
   ...
  }
 }

Pascal[4][5]Edytuj

function func(x: integer): integer;
{zmienna lokalna w podprogramie}
var y: integer;
begin
  ...
  begin
   { brak możliwości deklaracji zmiennej
    lokalnej w instrukcji grupującej }
   ...
  end
end;

PL/I[6][7]Edytuj

func: PROC(X) RETURNS(FIXED(5,0));
 DCL X FIXED(5,0);
 /* zmienna lokalna w podprogramie */
 DCL Y FIXED(5,0);
 ...
 BEGIN
   /* zmienna lokalna
    w instrukcji blokowej */
   DCL Z FIXED(5,0);
   ...
 END;
END func;

Porównanie z innymi rodzajami zmiennychEdytuj

Jak wyżej zaznaczono zmienna lokalna tworzona jest przy wejściu do bloku i usuwana wraz z wyjściem z bloku. W bloku takim mogą być także tworzone zmienne statyczne. Różnica pomiędzy takimi zmiennymi a zmiennymi lokalnymi jest taka, że zmienne statyczne nie są usuwane z pamięci przy wyjściu z bloku tak jak to ma miejsce w odniesieniu do zmiennych lokalnych, ale przechowują aktualną wartość do następnego wejścia do bloku (mimo że są niedostępne w bloku zewnętrznym, tak jak zmienne lokalne). Oznacza to, że jeżeli w danym bloku zdefiniowane będą dwie zmienne: jedna lokalna, a druga statyczna, i zostaną one zainicjowane w ich definicjach, to przypisanie wartości inicjującej do zmiennej lokalnej nastąpi za każdym razem przy wejściu do danego bloku, a do zmiennej statycznej tylko raz przy pierwszym wejściu do danego bloku.

Porównanie zmiennej lokalnej, statycznej i globalnej w języku język C[1][2][3], C++[3]
element zmienna lokalna zmienna statyczna zmienna globalna
kod źródłowy
#include "stdio.h"
int x;
int plus(int liczba)
 {
  int x=10;
  x=x+liczba;
  printf("Wynik: %d\n",x);
  return x;
 }
int main()
 {
  x=1; /* bez znaczenia */
  x=plus(1);
  x=plus(2);
  x=plus(3);
  return 0;
 }
#include "stdio.h"
int x;
int plus(int liczba)
 {
  static int x=10;
  x=x+liczba;
  printf("Wynik: %d\n",x);
  return x;
 }
int main()
 {
  x=1; /* bez znaczenia */
  x=plus(1);
  x=plus(2);
  x=plus(3);
  return 0;
 }
#include "stdio.h"
int x;
int plus(int liczba)
 {
  /* brak zmiennej lokalnej */
  x=x+liczba;
  printf("Wynik: %d\n",x);
  return x;
 }
int main()
 {
  x=1;
  x=plus(1);
  x=plus(2);
  x=plus(3);
  return 0;
 }
wyniki wyprowadzone na konsolę

Wynik: 11
Wynik: 12
Wynik: 13

Wynik: 11
Wynik: 13
Wynik: 16

Wynik: 2
Wynik: 4
Wynik: 7

Zmienne lokalne w językach programowaniaEdytuj

Zmienne lokalne w językach programowania
Język programowania moduł podprogram instrukcja blokowa inne
Basic[8][9] (wersje pierwotne)        
C[1][2][3], C++[3]       pętla for
Pascal[4][5]        
PL/I[6][7]        
Turbo Pascal[5]        

PrzypisyEdytuj

 1. a b c d Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritche: Język C. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1988, seria: Biblioteka Inżynierii Oprogramowania. ISBN 83-204-1067-3. (pol.).
 2. a b c d Jan Bielecki: Turbo C z grafiką na IBM PC. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1990, seria: Mikrokomputery. ISBN 83-204-1101-7. (pol.).
 3. a b c d e f g Jan Bielecki: Od C do C++, programowanie obiektowe w języku C. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1990. ISBN 83-204-1332-X. (pol.).
 4. a b Michał Iglewski, Jan Madey, Stanisław Matwin: Pascal. Język wzorcowy – Pascal 360. Wyd. trzecie – zmienione. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1984, seria: Biblioteka Inżynierii Oprogramowania. ISBN 83-85060-53-7. ISSN 0867-6011. (pol.).
 5. a b c Andrzej Marciniak: Borland Pascal 7.0. Poznań: Nakom, 1994, seria: Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów. ISBN 83-85060-53-7. ISSN 0867-6011. (pol.).
 6. a b Jan Bielecki: Rozszerzony PL/I i JCL w systemie OS/RIAD. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, seria: Biblioteka Informatyki. ISBN 83-01-06146-4. (pol.).
 7. a b M. I. Auguston i inni: Programowanie w języku PL/1 OS JS. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. ISBN 83-01-07463-9. (pol.).
 8. Zbigniew Czech, Krzysztof Nałęcki, Stanisław Wołek: Programowanie w języku BASIC. Wyd. drugie uzupełnione. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1985. ISBN 83-204-0776-1. (pol.).
 9. Wacław Iszkowski: Nauka programowania w języku BASIC dla początkujących. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1987, seria: Mikrokomputery. ISBN 83-204-0834-2. (pol.).

BibliografiaEdytuj