Związek Nieniemieckich Ewangelicko-Wolnokościelnych Zborów (baptyści)

Związek Nieniemieckich Ewangelicko-Wolnokościelnych Zborów (baptyści) (niem. Bund Nichtdeutscher Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (Baptisten)) – utworzony w 1940 r. i zarejestrowany w 1942 r. w Generalnym Gubernatorstwie protestancki związek wyznaniowy o charakterze baptystycznym złożony z osób narodowości innych niż niemiecka. Jego odpowiednikiem na terenie Rzeszy był Związek Zborów Ewangelicko-Wolnokościelnych w Niemczech.

HistoriaEdytuj

Związek ten powstał ze względu na dokonaną przez hitlerowskie władze okupacyjne delegalizację Związku Zborów Słowiańskich Baptystów oraz Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Baptystów i związaną z tym niemożność prowadzenia działalności religijnej przez wspólnoty baptystyczne na terenie Generalnego Gubernatorstwa[1]. Poza baptystami w Związku znaleźli się wyznawcy ze Związku Ewangelicznych Chrześcijan, tzw. pierwochrześcijanie, wyznawcy Zjednoczenia Kościołów Chrystusowych i darbyści. Rejestracja nastąpiła 29 kwietnia 1942 r.[2]. Jego prezesem został w 1940 r. Aleksander Kircun. Po zakończeniu II wojny światowej na bazie Związku powstał w maju 1945 r. Polski Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów, który decyzją Ministra Administracji Publicznej z 4 maja 1946 r. (l. dz. 2433/46) został uznany za publiczno-prawny związek religijny[3].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. H.R. Tomaszewski, Baptyści w Polsce w latach 1918-1958, Warszawa 2008, s. 221-226.
  2. W. Tasak, Historia statusu prawnego Kościoła Baptystycznego w Polsce w latach 1918-1997, [maszynopis rozprawy doktorskiej złożonej w Bibliotece Głównej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Warszawa 2012, s. 100.
  3. M. Winiarczyk-Kossakowska, Ustawy III Rzeczypospolitej o stosunku Państwa do Kościołów Chrześcijańskich, Warszawa 2004, s. 295.

BibliografiaEdytuj

  • H.R. Tomaszewski, Baptyści w Polsce w latach 1918-1958, Warszawa 2008.
  • W. Tasak, Historia statusu prawnego Kościoła Baptystycznego w Polsce w latach 1918-1997, [maszynopis rozprawy doktorskiej złożonej w Bibliotece Głównej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Warszawa 2012
  • M. Winiarczyk-Kossakowska, Ustawy III Rzeczypospolitej o stosunku Państwa do Kościołów chrześcijańskich, Warszawa 2004.
  • T. J. Zieliński: Protestantyzm ewangelikalny. Studium specyfiki religijnej. Warszawa: 2013, s. 88-89.