Otwórz menu główne

Zwojak (ang. gangliocytoma) – nowotwór ośrodkowego układu nerwowego z grupy guzów neuronalnych i neuronalno-glejowych, będący zmianą o niskiej złośliwości (I stopień wg WHO)[1].

ObjawyEdytuj

Klinicznie zwojak objawia się napadami padaczkowymi ogniskowymi z zaburzoną świadomością, niekiedy wtórnie uogólnionymi[1].

PatomorfologiaEdytuj

Makroskopowo zwojak ma charakter lity lub, w przypadku dużych rozmiarów, lito-torbielowaty[1]. Część lita jest zlokalizowana obwodowo, może zawierać zwapnienia, jest barwy bladoczerwonej[1]. Mikroskopowo w guzie widoczne są gniazda komórek neuronalnych i zwojowych otoczone komórkami gleju[1].

DiagnostykaEdytuj

W badaniu tomografii komputerowej część lita guza jest zwykle izo- lub hipodensyjna, widoczne są w niej zwapnienia, ulega ona zmiennemu wzmocnieniu po podaniu środka kontrastowego[1]. W badaniu tomografii rezonansu magnetycznego część lita jest izointensywna w sekwencjach T1-zależnych, nie ulega wzmocnieniu po podaniu środka kontrastowego.

LeczenieEdytuj

Podstawą leczenia jest totalna lub subtotalna resekcja guza[1]. W niektórych przypadkach wznowy można stosować radioterapię[1]. Pięcioletnie przeżycie po leczeniu wynosi prawie 100%, po leczeniu uzyskuje się także zmniejszenie występowania napadów padaczkowych[1]. Podnamiotowa lokalizacja guza wiąże się z gorszym rokowaniem[1].

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e f g h i j Przemysław Nowacki: Nowotwory OUN u dzieci. W: Adam Stępień: Neurologia. Wyd. 1. Warszawa: Medical Tribune Polska, 2014, s. 412-414. ISBN 978-83-64153-00-6.