Łożysko tocznełożysko, w którym między dwoma pierścieniami łożyska znajdują się elementy toczne. Pierścień wewnętrzny (1) osadzony jest na czopie wału lub innym elemencie pierścienia. Pierścień zewnętrzny (2) umieszczony jest także nieruchomo w oprawie lub w innym elemencie nośnym. Elementy toczne (3) umieszczone są między pierścieniami i stykają się z ich bieżniami, zapewniając obrót pierścieni względem siebie. Dodatkowymi elementami łożyska tocznego mogą być koszyki (utrzymujące elementy toczne w stałym do siebie oddaleniu) i uszczelnienia.

Łożyska toczne różnej wielkości i konstrukcji
Łożyska toczne: a) kulkowe zwykłe, b) baryłkowe wzdłużne, c) wzdłużne jednokierunkowe

Podział

edytuj

Ze względu na kształt elementu tocznego:

Ze względu na rodzaj obciążeń przenoszonych przez łożysko:

Ze względu na możliwości wychylenia się pierścienia zewnętrznego:

Ze względu na liczbę rzędów elementów tocznych:

  • łożysko jednorzędowe,
  • łożysko dwurzędowe,
  • łożysko wielorzędowe.

Dobór łożysk odbywa się według algorytmu uwzględniającego obciążenie statyczne, prędkość obrotową, intensywność użytkowania, sposób smarowania i chłodzenia oraz inne parametry pracy.