Łukasz Binkowski

polski biolog

Łukasz Jakub Binkowski (ur. 1981 w Wadowicach) – polski biolog i ekolog, specjalizujący się w toksykologii środowiska, doktor habilitowany nauk biologicznych, nauczyciel Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (profesor uczelni od 2019 r.)[1]. Od 2017 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. nauki Instytutu Biologii UP[2].

Łukasz Jakub Binkowski
Data urodzenia 1981
Doktor habilitowany nauk biologicznych
Specjalność: toksykologia środowiskowa
Alma Mater Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Doktorat 2011 – biologia
Uniwersytet Jagielloński
Habilitacja 2018 – biologia
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Pracownik
Uczelnia Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Stanowisko profesor nadzwyczajny

ŻyciorysEdytuj

W 2005 r. ukończył studia biologiczne na Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie[1]. W 2011 roku na podstawie rozprawy napisanej pod kierunkiem Katarzyny Sawickiej-Kapusta pt. „Koncentracje metali ciężkich i ich wpływ na zmiany histopatologiczne, aktywność dehydratazy kwasu δ-aminolewulinowego i parametry krwi u krzyżówki Anas platyrhynchos L. i łyski Fulica atra L.” uzyskał na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia[1]. W 2018 roku na podstawie dorobku naukowego oraz cyklu publikacji pt. „Kadm i ołów jako zagrożenia dla ptaków wodnych w Polsce” uzyskał na Wydziale Geograficzno-Biologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia[1][3]. Jest pomysłodawcą, inicjatorem i głównym koordynatorem wydarzenia charytatywnego „Akcja SOS – Uczelnie Schroniskom”, którą rozpoczął w 2006 r.[4]

Zainteresowania badawczeEdytuj

Prowadzi badania dotyczące zanieczyszczenia środowiska. Jego doświadczenie w tym zakresie sięga badań prowadzonych na kręgowcach (głównie ptakach i ssakach), jak i bezkręgowcach. Interesuje go wpływ szeroko pojętych ksenobiotyków na organizmy tych zwierząt oraz sprawne monitorowanie ich poziomu w środowisku[5]. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych dotyczących wspomnianej tematyki[6].

WyróżnieniaEdytuj

W 2016 r. otrzymał Nagrodę im. Artura Rojszczaka przyznaną przez klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej[7]. Laureat stypendium dla wybitnych młodych naukowców w 2016 r.

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d Dr hab. Łukasz Jakub Binkowski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2020-01-17].
  2. Łukasz Binkowski. na stronie Instytutu Biologii UP. [dostęp 2020-01-17].
  3. Postępowania awansowe na stronie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. [dostęp 2020-01-22].
  4. Łukasz Binkowski. na stronie Akcji SOS – Uczelnie Schroniskom!. [dostęp 2020-01-17].
  5. Łukasz Binkowski – strona pracownika UP. [dostęp 2020-01-17].
  6. Łukasz Binkowski. w bazie ORCID. [dostęp 2020-01-17].
  7. Łukasz Binkowski. na stronie Klubu Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. [dostęp 2020-01-17].