Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – jeden z 2 instytutów Wydziału Geograficzno-Biologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Data założenia 1971 (Instytut)
Typ naukowo-badawczy
Państwo  Polska
Adres ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
Dyrektor dr hab. Agnieszka Greń
Położenie na mapie Krakowa
Mapa lokalizacyjna Krakowa
Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Położenie na mapie województwa małopolskiego
Mapa lokalizacyjna województwa małopolskiego
Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Ziemia50°04′26,19″N 19°54′30,74″E/50,073942 19,908539
Strona internetowa

Władze InstytutuEdytuj

W kadencji 2016–2020[1]:

Stanowisko Imię i nazwisko
Dyrektor dr hab. Agnieszka Greń
Zastępca Dyrektora ds. Nauki dr hab. Łukasz Binkowski
Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia dr Grzegorz Rut

Historia InstytutuEdytuj

Początki Instytutu sięgają roku 1946, kiedy swoją działalność rozpoczęła Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna. W roku akademickim 1946/1947, została utworzona Sekcja Przyrodniczo-Geograficzna, którą następnie przekształcono w Wydział Przyrodniczo-Geograficzny. W strukturze Wydziału wyodrębniono Sekcję Biologii z Zakładem Biologii i dwoma pracowniami: Pracownią Botaniki oraz Pracownią Zoologii. Do roku 1950, Zakładem Biologii kierował dr Jerzy Kreiner. Początkowo siedziba mieściła się przy ul. Straszewskiego 22, w rodzimym budynku Uczelni. W 1953 roku Wydział Przyrodniczo-Geograficzny zmienił nazwę na Wydział Geograficzno-Biologiczny. Dotychczasowe Pracownie zostały przekształcone w Katedrę Botaniki oraz Katedrę Zoologii. Kierowanie Katedrą Botaniki powierzono dr hab. Kazimierzowi Kostrakiewiczowi, natomiast Katedrą Zoologii kierował dr hab. Adam Dziurzyński.

W 1954 roku, w ramach Katedry Botaniki, powołano Zakład Botaniki oraz Zakład Chemii. Rok później siedziba została przeniesiona do budynku przy ul. Podbrzezie 3, gdzie funkcjonuje do dzisiaj. W 1957 roku w Katedrze Zoologii został powołany Zakład Metodyki Biologii i Zakład Zoologii, którego kierownikiem został dr hab. Adam Dziurzyński. W 1958 roku, w ramach Katedry Botaniki został utworzony Zakład Fizjologii Roślin, z kierownikiem dr hab. Jerzym Zurzyckim, a w Katedrze Zoologii powołano Zakład Fizjologii Zwierząt, z kierownikiem dr hab. Adamem Kulczyckim. W 1961 roku Zakład Chemii oddzielił się od Katedry Botaniki i został przekształcony w Katedrę Chemii. Jednocześnie na kierownika Katedry i Zakładu Zoologii został mianowany dr hab. Włodzimierz Juszczyk. W 1967 roku, z Katedry Zoologii został wydzielony Zakład Metodyki Biologii, na czele którego stanął dr hab. Wiesław Stawiński. W 1968 roku, kierownictwo w Zakładzie Fizjologii Roślin objął doc. dr hab. Jan Krupa, natomiast w 1969 roku kierownikiem Katedry i Zakładu Botaniki został dr hab. Mieczysław Rozmus.

W 1971 roku w miejsce dotychczasowych trzech Katedr został utworzony Instytut Biologii. W ramach Instytutu powołano Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin, na czele z kierownikiem doc. dr hab. Mieczysławem Rozmusem, Zakład Zoologii i Fizjologii Zwierząt, pod kierownictwem prof. dr hab. Włodzimierza Juszczyka oraz Zakład Dydaktyki, z kierownikiem dr hab. Wiesławem Stawińskim. Katedra Chemii została wydzielona ze struktury Instytutu Biologii, pozostając na Wydziale Geograficzno-Biologicznym, jako Samodzielny Zakład Chemii. W 1977 roku, zostały utworzone dwa nowe Zakłady: Zakład Fizjologii Roślin, z kierownikiem doc. dr hab. Janem Krupą i Zakład Fizjologii Zwierząt, z kierownikiem prof. dr hab. Henrykiem Lachem. W 1988 roku, w Instytucie Biologii powstał Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, pod kierownictwem doc. dr hab. Zofii Ciesielskiej oraz Zakład Genetyki i Cytologii, kierowany przez prof. dr hab. Mieczysława Rozmusa. W tym samym czasie nowym kierownikiem Zakładu Botaniki został doc. dr hab. Józef Kiszka, który pełnił tę funkcję do 2007 roku.

W marcu 2012 roku, Instytut Biologii uzyskał pomieszczenia w nowo wybudowanym skrzydle głównego budynku Uniwersytetu przy ul. Podchorążych 2, do którego została przeniesiona dyrekcja oraz część Zakładów i Pracowni. Aktualnie w Instytucie Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego funkcjonuje 9 zakładów oraz 2 pracownie naukowe[2].

DyrektorzyEdytuj

 • prof. dr hab. Włodzimierz Juszczyk (1971-1981)
 • dr hab. Jan Krupa (1981-1987)
 • dr hab. Władysław Zamachowski (1987-1994)
 • dr Lucjan Schimscheiner (1994-2006)
 • prof. dr hab. Jerzy Wołek (2006-2009)
 • dr hab. Andrzej Rzepka (2009-2017)
 • dr hab. Agnieszka Greń (2017-obecnie)

WykładowcyEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Instytutu Biologii UP w Krakowie.

Struktura organizacyjnaEdytuj

Katedra Biochemii i BiofizykiEdytuj

W Katedrze Biochemii i Biofizyki realizowane są badania w zakresie biochemicznej i fizykochemicznej charakterystyki naturalnych i modelowych układów biologicznych w aspekcie działania czynników rozwojowych i stresowych oraz fitoremediacji, jako biotechnologicznej metody rekultywacji środowiska. Obserwuje się też nowe organizmy modelowe w badaniach biochemicznych.

Samodzielni pracownicy naukowi[3]:

Katedra GenetykiEdytuj

W Katedrze Genetyki pracownicy zajmują się botaniką ogólną, inżynierią genetyczną, biotechnologią, ale też chorobami genetycznymi człowieka. Prowadzone są również badania stresu oksydacyjnego u roślin reprezentujących różne typy metabolizmu węgla (C3, C4, CAM).

Samodzielni pracownicy naukowi[4]:

Katedra BotanikiEdytuj

W Katedrze Botaniki dominują prace obejmujące taksonomię roślin i grzybów zlichenizowanych, różnorodność gatunkową roślin i porostów, chorologię, ekologię roślin i porostów. Prowadzi się tu również unikatowy w skali Małopolski zielnik porostów KRAP-L.

Samodzielni pracownicy naukowi[5]:

Katedra Dydaktyki Biologii i ChemiiEdytuj

Podstawowa działalność badawcza Katedry Dydaktyki Biologii i Chemii koncentruje się na dydaktyce biologii w kontekście zmian w europejskim systemie szkolnictwa na wszystkich etapach edukacji; badaniach nad problemami szkolnictwa wyższego w zakresie rozwoju zawodowego, mobilności oraz zintegrowanych programów nauczania, szkolenia i badań; celach, zadaniach oraz treściach z dydaktyki biologii, przyrody, wychowania zdrowotnego i ochrony środowiska; wpływie metod nauczania na efektywność procesu nauczania biologii, przyrody, wychowania zdrowotnego i ochrony środowiska.

Samodzielni pracownicy naukowi[6]:

Katedra Ekologii i Ochrony ŚrodowiskaEdytuj

Badania podstawowe Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska dotyczą: ekologii populacji, waloryzacji środowiska bytowania dzikich zwierząt, modelowania zagadnień związanych z gospodarką łowiecką,oceny presji żerowania zwierząt łownych na ekosystemy leśne i rolnicze, a także tereny podmiejskie, oraz szeroko pojętej ekoturystyki, z uwzględnieniem tzw. turystyki łowieckiej.

Samodzielni pracownicy naukowi[7]:

Katedra Fizjologii RoślinEdytuj

W Katedrze Fizjologii Roślin realizowane są badania związane z odpowiedzią roślin na abiotyczne i biotyczne czynniki stresowe. Analizy obejmują zarówno zmiany wybranych metabolitów, a także natężenie procesów fotosyntezy, oddychania, transpiracji, przewodnictwa szparkowego oraz fluorescencji chlorofilu a. Badania dotyczą wpływu ozonu, herbicydów, oddziaływań allelopatycznych, metali ciężkich oraz zasolenia na wzrost i rozwój roślin.

Samodzielni pracownicy naukowi[8]:

Katedra Fizjologii ZwierzątEdytuj

W Katedrze Fizjologii Zwierząt i Toksykologii prowadzone są badania dotyczące m.in.: aktywności enzymatycznego systemu antyoksydacyjnego w mózgu, wątrobie i nerkach myszy, oceny aktywności acetylocholinoesterazy w mózgu i mięśniach samców myszy po domięśniowym podaniu ketaminy oraz analizy stężenia glukozy w surowicy krwi samców myszy po ich obciążeniu różnymi dawkami hydrokortyzolu.

Samodzielni pracownicy naukowi[9]:

Katedra ZoologiiEdytuj

W Katedrze Zoologii badania naukowe koncentrują się głównie na zagadnieniach z herpetologii i ekotoksykologii. Obejmują one zarówno obserwacje rocznego cyklu życia płazów i związane z nim zjawiska. Dotyczą morfologii, ekologii, zagrożeń, rozmieszczenia oraz monitoringu płazów i gadów w Polsce; wpływu promieniowania UV na organizmy tych zwierząt, zwłaszcza kręgowców i bezkręgowców. Badania dotyczą również koncentracji i wpływu metali ciężkich na zwierząta i ludzi. Pracownicy Katedry Zoologii zajmują się również systematyką i biogeografią ryjkowców, żukowatych i rośliniarek, znaczeniem epidemiologicznym kleszczy, znaczeniem doliny Wisły dla migracji owadów na przykładzie wybranych grup chrząszczy, szlakami migracyjnymi ryjkowców.

Samodzielni pracownicy naukowi[10]:

PrzypisyEdytuj

 1. Dyrekcja i administracja. [dostęp 2019-04-12].
 2. Historia Instytutu. [dostęp 2019-04-12].
 3. Katedra Biochemii i Biofizyki. [dostęp 2019-12-17].
 4. Katedra Genetyki. [dostęp 2019-12-17].
 5. Katedra Botaniki. [dostęp 2019-12-17].
 6. Katedra Dydaktyki Biologii i Chemii. [dostęp 2019-12-17].
 7. Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska. [dostęp 2019-12-17].
 8. Katedra Fizjologii Roślin. [dostęp 2019-12-17].
 9. Katedra Fizjologii Zwierząt. [dostęp 2019-12-17].
 10. Katedra Zoologii. [dostęp 2019-12-17].

Linki zewnętrzneEdytuj