Otwórz menu główne

Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – jeden z 2 instytutów Wydziału Geograficzno-Biologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
Data założenia 1971 (Instytut)
Typ naukowo-badawczy
Państwo  Polska
Adres ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
Dyrektor dr hab. Agnieszka Greń
Położenie na mapie Krakowa
Mapa lokalizacyjna Krakowa
Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
Położenie na mapie województwa małopolskiego
Mapa lokalizacyjna województwa małopolskiego
Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
Ziemia50°04′26,19″N 19°54′30,74″E/50,073942 19,908539
Strona internetowa

Władze InstytutuEdytuj

W kadencji 2016–2020[1]:

Stanowisko Imię i nazwisko
Dyrektor dr hab. Agnieszka Greń
Zastępca Dyrektora dr hab. Łukasz Binkowski

Historia InstytutuEdytuj

Początki Instytutu sięgają roku 1946, kiedy swoją działalność rozpoczęła Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna. W roku akademickim 1946/1947, została utworzona Sekcja Przyrodniczo-Geograficzna, którą następnie przekształcono w Wydział Przyrodniczo-Geograficzny. W strukturze Wydziału wyodrębniono Sekcję Biologii z Zakładem Biologii i dwoma pracowniami: Pracownią Botaniki oraz Pracownią Zoologii. Do roku 1950, Zakładem Biologii kierował dr Jerzy Kreiner. Początkowo siedziba mieściła się przy ul. Straszewskiego 22, w rodzimym budynku Uczelni. W 1953 roku Wydział Przyrodniczo-Geograficzny zmienił nazwę na Wydział Geograficzno-Biologiczny. Dotychczasowe Pracownie zostały przekształcone w Katedrę Botaniki oraz Katedrę Zoologii. Kierowanie Katedrą Botaniki powierzono dr hab. Kazimierzowi Kostrakiewiczowi, natomiast Katedrą Zoologii kierował dr hab. Adam Dziurzyński.

W 1954 roku, w ramach Katedry Botaniki, powołano Zakład Botaniki oraz Zakład Chemii. Rok później siedziba została przeniesiona do budynku przy ul. Podbrzezie 3, gdzie funkcjonuje do dzisiaj. W 1957 roku w Katedrze Zoologii został powołany Zakład Metodyki Biologii i Zakład Zoologii, którego kierownikiem został dr hab. Adam Dziurzyński. W 1958 roku, w ramach Katedry Botaniki został utworzony Zakład Fizjologii Roślin, z kierownikiem dr hab. Jerzym Zurzyckim, a w Katedrze Zoologii powołano Zakład Fizjologii Zwierząt, z kierownikiem dr hab. Adamem Kulczyckim. W 1961 roku Zakład Chemii oddzielił się od Katedry Botaniki i został przekształcony w Katedrę Chemii. Jednocześnie na kierownika Katedry i Zakładu Zoologii został mianowany dr hab. Włodzimierz Juszczyk. W 1967 roku, z Katedry Zoologii został wydzielony Zakład Metodyki Biologii, na czele którego stanął dr hab. Wiesław Stawiński. W 1968 roku, kierownictwo w Zakładzie Fizjologii Roślin objął doc. dr hab. Jan Krupa, natomiast w 1969 roku kierownikiem Katedry i Zakładu Botaniki został dr hab. Mieczysław Rozmus.

W 1971 roku w miejsce dotychczasowych trzech Katedr został utworzony Instytut Biologii. W ramach Instytutu powołano Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin, na czele z kierownikiem doc. dr hab. Mieczysławem Rozmusem, Zakład Zoologii i Fizjologii Zwierząt, pod kierownictwem prof. dr hab. Włodzimierza Juszczyka oraz Zakład Dydaktyki, z kierownikiem dr hab. Wiesławem Stawińskim. Katedra Chemii została wydzielona ze struktury Instytutu Biologii, pozostając na Wydziale Geograficzno-Biologicznym, jako Samodzielny Zakład Chemii. W 1977 roku, zostały utworzone dwa nowe Zakłady: Zakład Fizjologii Roślin, z kierownikiem doc. dr hab. Janem Krupą i Zakład Fizjologii Zwierząt, z kierownikiem prof. dr hab. Henrykiem Lachem. W 1988 roku, w Instytucie Biologii powstał Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, pod kierownictwem doc. dr hab. Zofii Ciesielskiej oraz Zakład Genetyki i Cytologii, kierowany przez prof. dr hab. Mieczysława Rozmusa. W tym samym czasie nowym kierownikiem Zakładu Botaniki został doc. dr hab. Józef Kiszka, który pełnił tę funkcję do 2007 roku.

W marcu 2012 roku, Instytut Biologii uzyskał pomieszczenia w nowo wybudowanym skrzydle głównego budynku Uniwersytetu przy ul. Podchorążych 2, do którego została przeniesiona dyrekcja oraz część Zakładów i Pracowni. Aktualnie w Instytucie Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego funkcjonuje 9 zakładów oraz 2 pracownie naukowe[2].

DyrektorzyEdytuj

  • prof. dr hab. Włodzimierz Juszczyk (1971-1981)
  • dr hab. Jan Krupa (1981-1987)
  • dr hab. Władysław Zamachowski (1987-1994)
  • dr Lucjan Schimscheiner (1994-2006)
  • prof. dr hab. Jerzy Wołek (2006-2009)
  • dr hab. Andrzej Rzepka (2009-2017)
  • dr hab. Agnieszka Greń (2017-obecnie)

Struktura organizacyjnaEdytuj

Zakład Biochemii, Biofizyki i BiotechnologiiEdytuj

W Zakładzie Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii realizowane są badania w zakresie biochemicznej i fizykochemicznej charakterystyki naturalnych i modelowych układów biologicznych w aspekcie działania czynników rozwojowych i stresowych oraz fitoremediacji, jako biotechnologicznej metody rekultywacji środowiska. Obserwuje się też nowe organizmy modelowe w badaniach biochemicznych.

Samodzielni pracownicy naukowi[3]:

Zakład Biologii Komórki i GenetykiEdytuj

W Zakładzie Biologii Komórki i Genetyki pracownicy zajmują się botaniką ogólną, inżynierią genetyczną, biotechnologią, ale też chorobami genetycznymi człowieka. Prowadzone są również badania stresu oksydacyjnego u roślin reprezentujących różne typy metabolizmu węgla (C3, C4, CAM).

Samodzielni pracownicy naukowi[4]:

Zakład BotanikiEdytuj

W Zakładzie Botaniki dominują prace obejmujące taksonomię roślin i grzybów zlichenizowanych, różnorodność gatunkową roślin i porostów, chorologię, ekologię roślin i porostów. Prowadzi się tu również unikatowy w skali Małopolski zielnik porostów KRAP-L.

Samodzielni pracownicy naukowi[5]:

Zakład Dydaktyki Nauk PrzyrodniczychEdytuj

Podstawowa działalność badawcza Zakładu Dydaktyki Nauk Przyrodniczych koncentruje się na dydaktyce biologii w kontekście zmian w europejskim systemie szkolnictwa na wszystkich etapach edukacji; badaniach nad problemami szkolnictwa wyższego w zakresie rozwoju zawodowego, mobilności oraz zintegrowanych programów nauczania, szkolenia i badań; celach, zadaniach oraz treściach z dydaktyki biologii, przyrody, wychowania zdrowotnego i ochrony środowiska; wpływie metod nauczania na efektywność procesu nauczania biologii, przyrody, wychowania zdrowotnego i ochrony środowiska.

Samodzielni pracownicy naukowi[6]:

Zakład Ekologii i Ochrony ŚrodowiskaEdytuj

Badania podstawowe Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska dotyczą: ekologii populacji, waloryzacji środowiska bytowania dzikich zwierząt, modelowania zagadnień związanych z gospodarką łowiecką,oceny presji żerowania zwierząt łownych na ekosystemy leśne i rolnicze, a także tereny podmiejskie, oraz szeroko pojętej ekoturystyki, z uwzględnieniem tzw. turystyki łowieckiej.

Samodzielni pracownicy naukowi[7]:

Zakład Fizjologii RoślinEdytuj

W Zakładzie Fizjologii Roślin realizowane są badania związane z odpowiedzią roślin na abiotyczne i biotyczne czynniki stresowe. Analizy obejmują zarówno zmiany wybranych metabolitów, a także natężenie procesów fotosyntezy, oddychania, transpiracji, przewodnictwa szparkowego oraz fluorescencji chlorofilu a. Badania dotyczą wpływu ozonu, herbicydów, oddziaływań allelopatycznych, metali ciężkich oraz zasolenia na wzrost i rozwój roślin.

Samodzielni pracownicy naukowi[8]:

Zakład Fizjologii Zwierząt i ToksykologiiEdytuj

W Zakładzie Fizjologii Zwierząt i Toksykologii prowadzone są badania dotyczące m.in.: aktywności enzymatycznego systemu antyoksydacyjnego w mózgu, wątrobie i nerkach myszy, oceny aktywności acetylocholinoesterazy w mózgu i mięśniach samców myszy po domięśniowym podaniu ketaminy oraz analizy stężenia glukozy w surowicy krwi samców myszy po ich obciążeniu różnymi dawkami hydrokortyzolu.

Samodzielni pracownicy naukowi[9]:

Zakład Zoologii Bezkręgowców i ParazytologiiEdytuj

Zakład Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii zajmuje się systematyką i biogeografią ryjkowców, żukowatych i rośliniarek, znaczeniem epidemiologicznym kleszczy, znaczeniem doliny Wisły dla migracji owadów na przykładzie wybranych grup chrząszczy, szlakami migracyjnymi ryjkowców.

Samodzielni pracownicy naukowi[10]:

Zakład Zoologii Kręgowców i Biologii CzłowiekaEdytuj

W Zakładzie Zoologii Kręgowców i Biologii Człowieka badania naukowe koncentrują się głównie na zagadnieniach z herpetologii i ekotoksykologii. Obejmują one zarówno obserwacje rocznego cyklu życia płazów i związane z nim zjawiska. Dotyczą morfologii, ekologii, zagrożeń, rozmieszczenia oraz monitoringu płazów i gadów w Polsce; wpływu promieniowania UV na organizmy tych zwierząt, zwłaszcza kręgowców i bezkręgowców. Badania dotyczą również koncentracji i wpływu metali ciężkich na zwierząta i ludzi.

Samodzielni pracownicy naukowi[11]:

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj