Świętopełk Mieszkowic

Świętopełk Mieszkowic (łac. Suentepulc[1], ur. w latach 979985, zm. przypuszczalnie przed 25 maja 992) – drugi syn Mieszka I, księcia Polski z dynastii Piastów i jego ostatniej żony Ody, brat Bolesława I Chrobrego, Mieszka i Lamberta.

Świętopełk Mieszkowic
Dynastia Piastowie
Data urodzenia w latach 979985
Data śmierci przypuszczalnie przed 25 maja 992
Ojciec Mieszko I
Matka Oda Dytrykówna

Świętopełk jest znany jedynie z przekazu kronikarza Thietmara, który wymienił trzech synów Mieszka I i Ody[2]. Został pominięty w dokumencie Dagome iudex, który wymienia tylko dwóch synów Mieszka i Ody, co zdaje się wskazywać, że Świętopełk mógł w tym czasie już nie żyć - tj. zmarł najpóźniej około 991 roku.

Pojawiła się jednak hipoteza, że pominięcie Świętopełka było spowodowane faktem, iż przeznaczono dla niego Pomorze. Miał także być protoplastą dynastii książąt pomorskich. Pogląd ten pozostaje w mniejszości. Obecnie większą popularnością cieszy się hipoteza, że książęta pomorscy wywodzili się od Piastów prawdopodobnie poprzez córkę Siemomysła lub Mieszka I. Świętopełk, według jednej z hipotez był ojcem Dytryka lub Dytryka i Siemomysła[3].

GenealogiaEdytuj

Siemomysł
ur. IX/X w.
zm. ok. 950–960
NN
ur. ?
zm. ?
Dytryk
ur. ?
zm. 985
NN
ur. ?
zm. ?
         
     
  Mieszko I
ur. w okr. 922–945
zm. 25 V 992
Oda
ur. w okr. 955–960
zm. 1023
     
   
NN
ur. ?
zm. ?
OO   ?
Świętopełk Mieszkowic
(ur. w okr. 979–985,
zm. przed 25 V 992 (?))
                   
                   
   
Dytryk?
 ur. po 992
 zm. po 1032
 

lub według poglądu Edwarda Rymara

Siemomysł
ur. IX/X w.
zm. ok. 950–960
NN
ur. ?
zm. ?
Dytryk
ur. ?
zm. 985
NN
ur. ?
zm. ?
         
     
  Mieszko I
ur. w okr. 922–945
zm. 25 V 992
Oda
ur. w okr. 955–960
zm. 1023
     
   
NN
ur. ?
zm. ?
OO   ?
Świętopełk Mieszkowic
(ur. w okr. 979–985,
zm. przed 25 V 992 (?))
                   
                   
                   
Siemomysł pomorski?
ur. 1000/1020
zm. po 29 VI 1046
Dytryk?
ur. po 992
zm. po 1032

PrzypisyEdytuj

  1. Kronika Thietmara, IV, 57
  2. Haec genuit viro suimet tres filios, Miseconem, Suentepulcum et......., „Oda urodziła swemu mężowi trzech synów: Mieszka, Świętopełka i .......” Kronika Thietmara, IV, 57
  3. E. Rymar, Rodowód książąt pomorskich, ss. 72-73,79.

BibliografiaEdytuj

  • Kronika Thietmara, wydał Marian Zygmunt Jedlicki, Poznań 1953 s. 224.

OpracowaniaEdytuj