Świat (dwutygodnik)

Świat – ilustrowany dwutygodnik literacko-artystyczny wydawany w Krakowie przez Zygmunta Sarneckiego w latach 1888-1892 i 1893-1895 (w roku 1892 wydawał go we Lwowie Ignacy Nikorowicz) i drukowany w oficynie wydawniczej Wacława Z. Anczyca, syna Władysława L. Anczyca. Z pismem współpracowali m.in. Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Jan Kasprowicz, Zenon Przesmycki, Antoni Lange i Lucjan Rydel. W czasopiśmie tym po raz pierwszy w Polsce zamieszczano kolorowe reprodukcje dzieł sztuki, m.in. Grottgera i Matejki.

Świat
Częstotliwość Dwutygodnik
Państwo  Austro-WęgryWielkie Księstwo Krakowskie
Adres Kraków
Język polski
Pierwszy numer 1888
Ostatni numer 1895