γ-Walerolakton

związek chemiczny

γ-Walerolakton (GVL) – organiczny związek chemiczny z grupy laktonów. W przemyśle używany jest do produkcji polimerów, a także ze względu na intensywny zapach, przy produkcji perfum. GVL jest także substancją psychoaktywną o działaniu podobnym do γ-butyrolaktonu (GBL) i kwasu 4-hydroksybutanowego (GHB), jest jednak od nich bardziej toksyczny i dużo mniej popularny. GVL może być łatwo przekształcone w kwas 4-hydroksywalerianowy (GHV), analog GHB.

γ-Walerolakton

Model 3D enancjomeru S
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C5H8O2

Masa molowa

100,12 g/mol

Identyfikacja
Numer CAS

108-29-2

PubChem

7921

Podobne związki
Podobne związki

GBL

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

PrzypisyEdytuj

  1. γ-Walerolakton (nr W310301) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski. [dostęp 2015-12-10]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
  2. a b c γ-Walerolakton (nr W310301) w katalogu produktów Sigma-Aldrich (Merck KGaA). [dostęp 2015-12-10].