2 Grupa Aeronautyczna

2 Grupa Aeronautyczna (2 Grupa Aer.) – związek organizacyjny lotnictwa Wojska Polskiego.

2 Grupa Aeronautyczna
Historia
Państwo  II Rzeczpospolita
Sformowanie 1929
Rozformowanie 1931
Dowódcy
Pierwszy płk Jan Sendorek
Organizacja
Dyslokacja Poznań
Rodzaj sił zbrojnych wojsko
Rodzaj wojsk lotnictwo
Podległość Departament Aeronautyki

Historia grupyEdytuj

Wiosną 1929 roku, w celu usprawnienia dowodzenia jednostkami, została utworzona 2 Grupa Aeronautyczna[1]. Podstawą utworzenia grupy był rozkaz ministra spraw wojskowych B. Og. Org. L. 10717/1928 o wprowadzeniu w życie nowej organizacji Aeronautyki na stopie pokojowej oraz zarządzenie szefa Departamentu Aer. L. 701/tjn. z 6 lutego 1929 roku „Zestawienie składów osobowych i etatów aeronautyki na stopie pokojowej”[2]. Dowódca grupy i szef sztabu zostali wyznaczeni na stanowiska 27 kwietnia 1929 roku[a]

Dowódcy grupy z siedzibą w Poznaniu podporządkowano 3 pułk lotniczy i batalion lotnictwa w Poznaniu oraz 4 pułk lotniczy i 1 batalion balonowy w Toruniu[1][4].

22 sierpnia tego roku minister spraw wojskowych zaszeregował stanowiska oficerskie, „objęte nową organizacją Aeronautyki (P. S. 10–800) do poszczególnych kategorii dodatku służbowego”: dowódca grupy aeronautycznej (do kat. V), I oficer sztabu grupy aeronautycznej (do kat. VIB) oraz oficer sztabu grupy aeronautycznej (do kat. VIIB)[5].

12 września 1929 roku zostały określone zadania dowódcy grupy, które obejmowały nadzór nad doskonaleniem personelu latającego pułków według wytycznych szefa Departamentu Aeronautyki MSWojsk. oraz samodzielne organizowanie ćwiczeń broni połączonych z udziałem lotnictwa, ćwiczeń o charakterze wybitnie lotniczym, gier wojennych, ćwiczeń aplikacyjnych, ćwiczeń OPL oraz wszelkiego rodzaju zawodów lotniczych i zawodów z zakresu przysposobienia wojskowego[1].

7 marca 1931 roku został ogłoszony rozkaz B. Og. Org. MSWojsk. L.dz. 1463/tjn. o likwidacji Dowództwa 2 Grupy Aeronautycznej. 4 pułk lotniczy i 1 batalion balonowy z Torunia zostały podporządkowane dowódcy 1 Grupy Aeronautycznej, 3 pułk lotniczy dowódcy 3 Grupy Aeronautycznej, natomiast batalion lotniczy w następnym roku został rozformowany[6][4].

Organizacja pokojowa 2 Grupy Aeronautycznej w latach 1929-1931
Dowództwo 2 Grupy Aeronautycznej w Poznaniu
3 pułk lotniczy w Poznaniu
4 pułk lotniczy w Toruniu
1 batalion balonowy w Toruniu
batalion lotnictwa w Poznaniu
Obsada personalna dowództwa grupy
Dowódcy grupy I oficerowie sztabu
płk obs. inż. Jan Sendorek IV 1929 – VIII 1931 mjr dypl. obs. Bolesław Kopyciński IV – XII 1929[7]
kpt. dypl. Mateusz Iżycki XII 1929[8] – IX 1931[9]

UwagiEdytuj

  1. W Dzienniku Personalnym MSWojsk. użyto nazw: dowódca i szef sztabu 2 Grupy Lotniczej[3], natomiast minister spraw wojskowych dopiero 29 kwietnia 1929 roku zmienił nazwę Departamentu Lotnictwa MSWojsk. na Departament Aeronautyki Ministerstwa Spraw Wojskowych (Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 14 z 29 kwietnia 1929 roku, poz. 142).

PrzypisyEdytuj

  1. a b c Bartel i in. 1978 ↓, s. 123.
  2. Kozłowski 1964 ↓, s. 227.
  3. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 9 z 27 kwietnia 1929 roku, s. 117, 127.
  4. a b Kozłowski 1964 ↓, s. 228.
  5. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 28 z 22 sierpnia 1929 roku, poz. 282.
  6. Bartel i in. 1978 ↓, s. 125.
  7. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 20 z 23 grudnia 1929 roku, s. 401.
  8. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 20 z 23 grudnia 1929 roku, s. 388.
  9. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 6 z 23 marca 1932 roku, s. 249.

BibliografiaEdytuj