3 Grupa Lotnicza

3 Grupa Lotnicza – związek organizacyjny lotnictwa Wojska Polskiego.

3 Grupa Lotnicza
Historia
Państwo  II Rzeczpospolita
Sformowanie 1929
Rozformowanie 1939
Tradycje
Rodowód 3 Grupa Aeronautyczna
Organizacja
Dyslokacja garnizon Kraków
garnizon Warszawa
Rodzaj sił zbrojnych wojsko
Rodzaj wojsk lotnictwo
Podległość Dowództwo Lotnictwa

Historia grupyEdytuj

Wiosną 1929 roku, w celu usprawnienia dowodzenia jednostkami, została utworzona 3 Grupa Aeronautyczna[1]. Podstawą utworzenia grupy był rozkaz ministra spraw wojskowych B. Og. Org. L. 10717/1928 o wprowadzeniu w życie nowej organizacji Aeronautyki na stopie pokojowej oraz zarządzenie szefa Departamentu Aer. L. 701/tjn. z 6 lutego 1929 roku „Zestawienie składów osobowych i etatów aeronautyki na stopie pokojowej”[2]. Dowódca grupy i szef sztabu zostali wyznaczeni na stanowiska 27 kwietnia 1929 roku[a].

Dowódcy grupy z siedzibą w Krakowie podporządkowano 2 pułk lotniczy w Krakowie i 6 pułk lotniczy we Lwowie[1][4].

22 sierpnia tego roku minister spraw wojskowych zaszeregował stanowiska oficerskie, „objęte nową organizacją Aeronautyki (P. S. 10–800) do poszczególnych kategorii dodatku służbowego”: dowódca grupy aeronautycznej (do kat. V), I oficer sztabu grupy aeronautycznej (do kat. VIB) oraz oficer sztabu grupy aeronautycznej (do kat. VIIB)[5].

12 września 1929 roku zostały określone zadania dowódcy grupy, które obejmowały nadzór nad doskonaleniem personelu latającego pułków według wytycznych szefa Departamentu Aeronautyki MSWojsk. oraz samodzielne organizowanie ćwiczeń broni połączonych z udziałem lotnictwa, ćwiczeń o charakterze wybitnie lotniczym, gier wojennych, ćwiczeń aplikacyjnych, ćwiczeń OPL oraz wszelkiego rodzaju zawodów lotniczych i zawodów z zakresu przysposobienia wojskowego[1].

W 1931 roku, w związku z likwidacją 2 Grupy Aeronautycznej, w skład 3 Grupy Aeronautycznej został włączony 3 pułk lotniczy z Poznania[6][7].

Z dniem 1 września 1931 roku minister spraw wojskowych zmniejszył skład osobowy dowództwa grupy likwidując stanowiska II i III oficera sztabu oraz stanowiska trzech urzędników III kategorii[8]. Z dniem 15 listopada 1932 roku minister spraw wojskowych dokonał kolejnej zmiany etatu dowództwa grupy aeronautycznej P. S. 10–800 z 8 grudnia 1928 roku polegającej na zastąpieniu podoficerów zawodowych kancelistów urzędnikami cywilnymi III kategorii. Jednocześnie minister zezwolił na pozostawienie podoficerów zawodowych na stanowiskach do 31 marca następnego roku[9].

Z dniem 1 stycznia 1936 roku, w ramach reorganizacji lotnictwa spowodowanej potrzebami przygotowań do zadań obrony kraju, dokonano zmian w składzie grup aeronautycznych. W skład grupy został włączony 4 pułk lotniczy i 1 batalion balonowy z Torunia, natomiast 6 pułk lotniczy został podporządkowany dowódcy 1 Grupy Aeronautycznej w Warszawie. W ten sposób 3 Grupa objęła wszystkie formacje liniowe rozlokowane w zachodniej części kraju. W tym samym roku 3 Grupa Aeronautyczna została przemianowana na 3 Grupę Lotniczą[10][11].

Z dniem 1 stycznia 1938 roku Dowództwo 3 Grupy Lotniczej zostało przeniesione z Krakowa do Warszawy[11].

Zgodnie z planem mobilizacyjnym „W” Dowództwo 3 Grupy Lotniczej w razie zarządzenia mobilizacji było likwidowane[12].

Organizacja grupy lotniczej
w latach 1929-1931 w latach 1931-1936 w latach 1936-1939
Dowództwo 3 Grupy Aeronautycznej Dowództwo 3 Grupy Aeronautycznej Dowództwo 3 Grupy Lotniczej
2 pułk lotniczy 2 pułk lotniczy 2 pułk lotniczy
6 pułk lotniczy 6 pułk lotniczy 3 pułk lotniczy
3 pułk lotniczy 4 pułk lotniczy
1 batalion balonowy
Obsada personalna dowództwa grupy
Dowódcy grupy I oficerowie sztabu
płk dypl. pil. Stanisław Jasiński do †10 VIII 1932 kpt. dypl. obs. Mieczysław Lisiewicz IV 1929 – III 1932[13]
płk dypl. obs. Stanisław Ujejski IV 1933 – XI 1935 ppłk dypl. pil. Olgierd Tuśkiewicz X 1933 – X 1935
płk pil. Władysław Kalkus XI 1935 – III 1939 mjr / ppłk dypl. obs. Modest Rastawiecki 1938 – VI 1939
płk pil. Wacław Iwaszkiewicz 1939 ppłk dypl. obs. Zygmunt Wojciechowski 1939

UwagiEdytuj

 1. W Dzienniku Personalnym MSWojsk. użyto nazw: dowódca i szef sztabu 1 Grupy Lotniczej[3], natomiast minister spraw wojskowych dopiero 29 kwietnia 1929 roku zmienił nazwę Departamentu Lotnictwa MSWojsk. na Departament Aeronautyki Ministerstwa Spraw Wojskowych (Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 14 z 29 kwietnia 1929 roku, poz. 142).

PrzypisyEdytuj

 1. a b c Bartel i in. 1978 ↓, s. 123.
 2. Kozłowski 1964 ↓, s. 227.
 3. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 9 z 27 kwietnia 1929 roku, s. 117, 123.
 4. Kozłowski 1964 ↓, s. 227-228.
 5. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 28 z 22 sierpnia 1929 roku, poz. 282.
 6. Bartel i in. 1978 ↓, s. 125.
 7. Kozłowski 1964 ↓, s. 228.
 8. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 22 z 28 lipca 1931 roku, poz. 269.
 9. Dz.Rozk. MSWojsk. Nr 22 z 7 grudnia 1932 roku, poz. 292.
 10. Bartel i in. 1978 ↓, s. 126-127.
 11. a b Kozłowski 1964 ↓, s. 229.
 12. Rybka i Stepan 2010 ↓, s. 857.
 13. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 6 z 23 marca 1932 roku, s. 238.

BibliografiaEdytuj