61 Skwierzyński Pułk Rakietowy Obrony Powietrznej

61 Skwierzyński Pułk Rakietowy Obrony Powietrznej (61 pr OP) – oddział Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Sił Powietrznych RP.

61 Skwierzyński Pułk Rakietowy Obrony Powietrznej
Ilustracja
Odznaka pamiątkowa 61. SBROP
Historia
Państwo  Polska
Sformowanie 1952
Rozformowanie 30 czerwca 2011
Nazwa wyróżniająca Skwierzyński
Tradycje
Święto 25 października
Nadanie sztandaru 25 października 1995
Rodowód 61 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej
65 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej
61 Pułk Artylerii Wojsk Obrony Przeciwlotniczej
61 Brygada Wojsk Obrony Przeciwlotniczej
61 Brygada Przeciwlotnicza
61 Skwierzyńska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej
Kontynuacja 35 Skwierzyński Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
Dowódcy
Pierwszy mjr Mikołaj Ćwirko
Ostatni ppłk. mgr Arkadiusz Komenda (cz. p.o.)
Organizacja
Numer 2211
Dyslokacja Skwierzyna
Rodzaj sił zbrojnych Siły Powietrzne
Rodzaj wojsk Wojska obrony przeciwlotniczej
Podległość Siły Powietrzne

Rodowód pułkuEdytuj

W 1952, w Gdańsku, w składzie 16 Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej, sformowany został 65 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej. W 1955 pułk przeniesiony został do Brodnicy, a w styczniu następnego roku wyłączony ze składu 16 DAPlot. Wiosną 1957 pułk ponownie włączony został w struktury 16 DAPlot. Na podstawie rozkazu Nr 0135/Oper. dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego z dnia 30 czerwca 1960 roku pułk dyslokowany został do Warcisławia koło Trzebiatowa.

Na podstawie rozkazu Nr 025/MON Ministra Obrony Narodowej z 30 września 1967 oddział przyjął tradycje i nazwę 61 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej oraz obchodził święto 16 kwietnia. Od tego czasu jednostka występowała jako 61 Pułk Artylerii Wojsk OPL. Pułk został przezbrojony w przeciwlotnicze zestawy rakietowe Wołchow (SA-75).

 
Zdjęcie odznaki 61 SBPlot (1995-2001)
 
Brama główna koszar w Skwierzynie (2017)

26 czerwca 1976 szef Sztabu Generalnego WP wydał zarządzenie Nr 039, na mocy którego pułk został przedyslokowany z Jaromina do Skwierzyny, po czym przeformowany w 61 Brygadę Artylerii Wojsk OPL oraz przezbrojony – jako pierwszy i jedyny związek taktyczny Wojsk OPL – w manewrowe zestawy rakietowe średniego zasięgu KRUG (w latach 1975-1979).

Od 1 października 1976 do 1 października 1979 trwała reorganizacja brygady. W tym czasie, stopniowo formowano kolejne dywizjony ogniowe.

Decyzją Nr 71/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 1995 jednostka otrzymała nazwę wyróżniającą "Skwierzyńska", a decyzją Nr 121/MON z dnia 8 sierpnia 1995 roku dzień 25 października ustanowiony został świętem brygady.

1 stycznia 2001 Minister Obrony Narodowej wydał decyzję dotyczącą zmiany nazwy 61 Brygady Przeciwlotniczej OP na 61 Skwierzyńska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej.

25 października 1995 brygada otrzymała sztandar ufundowany przez społeczeństwo Skwierzyny. Rodzicami chrzestnymi zostali: p. Maria Rogowska, przedstawicielka Organizacji Rodzin Wojskowych i płk Andrzej Szerszyński, były dowódca brygady.

Z dniem 1 stycznia 2009 roku brygada przeformowana została w 61 Pułk Rakietowy OP. 20 stycznia odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy jednostki oraz podpisanie meldunku o przeformowaniu brygady w pułk i podpisanie protokołu przekazania sztandaru.

30 czerwca 2011 roku 61. pułk rakietowy OP został rozformowany. Na skwierzyńskim rynku odbyło się uroczyste zakończenie działalności 61. pr OP połączone z przekazaniem sztandaru, wyróżniającej nazwy i dziedziczonych tradycji nowo powstałemu 35 Skwierzyńskiemu Dywizjonowi Rakietowemu Obrony Powietrznej.

GaleriaEdytuj

Tradycje pułkuEdytuj

9 maja 2009 pułk otrzymał zezwolenie na czasowe używanie sztandaru 61 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej do dnia 12 grudnia 2011 roku oraz przyjął nazwę wyróżniającą "Skwierzyński" i dziedzictwo tradycji:

Równocześnie dzień 25 października ustanowiony został dorocznym Świętem 61 Skwierzyńskiego Pułku Rakietowego Obrony Powietrznej[1]

Struktura organizacyjna 61 BR OPEdytuj

Medal pamiątkowy 61 SBROP
 • dowództwo
 • sztab
 • logistyka
 • pion szkolenia
 • pion głównego księgowego
 • dywizjon dowodzenia
  • bateria dowodzenia
  • kompania łączności
  • kompania maszyn inżynieryjnych
  • pluton rozpoznania skażeń
 • trzy dywizjony ogniowe (w każdym)
  • pluton dowodzenia
   • obsługa SDP-10K
   • obsługa RO-82 DON
   • obsługa RW-32
   • obsługa R-146
   • obsługa Rd-115
   • drużyna kablowa
   • drużyna kablowa
  • bateria startowa
   • dowództwo
   • drużyna dowodzenia BRDM-2
   • obsługa SNR 1S32M1/M2
   • pluton startowy
    • obsługa 2P24M1
    • obsługa 2P24M1
    • obsługa 2P24M1
    • Obsługa 2T6
  • bateria startowa
  • bateria startowa
  • kompania zabezpieczenia
   • pluton zabezpieczenia technicznego
   • pluton zaopatrzenia
 • dywizjon artylerii przeciwlotniczej
  • bateria artylerii przeciwlotniczej
  • bateria artylerii przeciwlotniczej
  • bateria artylerii przeciwlotniczej
  • kompania zabezpieczenia
 • dywizjon logistyczny
  • kompania remontowa
  • kompania zaopatrzenia
  • kompania medyczna
 • bateria techniczna

Zasadniczym uzbrojeniem brygady (obecnie pułku) są zestawy rakiet przeciwlotniczych 2K11M KRUG (SA-4 Ganef), w skład których wchodzą:

 • Stacja naprowadzania rakiet 1S32M1/M2
 • Samobieżna wyrzutnia 2P24M1
 • Samochód transportowo – załadowczy 2T6
 • Samochód transportowy 9T25
 • Kabina dowodzenia bojowego KBU 9S416M
 • RSWP 1S12M (P-40 – AGATA) "Long Track"
 • Kabina odbioru współrzędnych KPC 9S417M
 • Stacja kontrolno – remontowa KRAS 1R1
 • KIPS 2W9

Żołnierze jednostkiEdytuj

Dowódcy jednostki

Oficerowie

WyróżnieniaEdytuj

 • 1993, 2003 – Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • 1978, 1979, 1981, 1984, 1985, 1988 – medal pamiątkowy Za osiągnięcia w służbie wojskowej
 • 1994 Medal za zasługi dla Śląskiego OW
 • 1998 – dyplom dowódcy WLOP „Za osiągnięcie najlepszych wyników w szkoleniu i działalności służbowej”
 • 2005 – wyróżnienie tytułem honorowym Wzorowy Pododdział Sił Powietrznych dla 1 dywizjonu ogniowego
 • 2008 – wyróżnienie tytułem honorowym "przodujący pododdział sił powietrznych" oraz proporcem dla 4 dywizjonu artylerii przeciwlotniczej
 • 2013 – imieniem "61. Brygady" nazwano południową część dotychczasowej ulicy Waszkiewicza w Skwierzynie[2].

PrzypisyEdytuj

 1. Decyzja Nr 87/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie czasowego używania sztandaru 61 Skwierzyńskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej przez 61 pułk rakietowy Obrony Powietrznej oraz przejęcia przez tę jednostkę wojskową dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej i ustanowienia dorocznego Święta. Dziennik Urzędowy MON Nr 6 z 24 kwietnia 2009 roku, poz. 72. Decyzja weszła w życie w dniu 9 maja 2009 roku.
 2. Uchwała Nr XXVII1/312/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 13 czerwca 2013 r. (pol.). 2013-06-19. [dostęp 2013-10-26].