Adela z Normandii

hrabina Blois, córka i matka królów Anglii

Adela z Normandii, Adela z Blois, Adela Angielska (ur. ok. 10621067, zm. 8 marca 1137 w Marcigny) – hrabina Blois, córka króla Anglii i księcia Normandii Wilhelma Zdobywcy i Matyldy, córki Baldwina V, hrabiego Flandrii. Siostra królów Wilhelma II i Henryka I. Matka króla Stefana.

Adela z Normandii
Ilustracja
podpis
hrabina Blois
Okres

od 1089
do 19 maja 1102

Jako żona

Stefana Henryka

Dane biograficzne
Dynastia

normandzka

Data urodzenia

ok. 10621067

Data i miejsce śmierci

8 marca 1137
Marcigny

Ojciec

Wilhelm Zdobywca

Matka

Matylda Flandryjska

Mąż

Stefan Henryk

Dzieci

Wilhelm,
Tybald II,
Odon,
Stefan,
Łucja Matylda,
Agnieszka,
Eleonora,
Alicja,
Lithuise,
Henryk,
Humbert,
Filip

Jej dokładna data urodzenia nie jest znana. Przyjmuje się, że urodziła się między 1060 a 1067 r. Otrzymała staranne wykształcenie, biegle znała łacinę. Początkowo była zaręczona z Szymonem Crispinem, hrabią Amiens, który jednak ostatecznie odmówił jej poślubienia i został zakonnikiem. Ostatecznie Adela poślubiła między 1080 a 1084 r. Stefana Henryka (ok. 104519 maja 1102), syna i dziedzica Tybalda III, hrabiego Blois, i Gersendy, córki Herberta I, hrabiego Maine.

Stefan i Adela mieli razem dwanaścioro dzieci. Kolejność ich narodzin jest nieznana:

Adela wywierała wielki wpływ na rządy Stefana w hrabstwie Blois. Jej imię pojawia się obok imienia męża na większości dokumentów. Była szczególnie aktywna w zakresie spraw kościelnych. W 1095 r. nakłoniła męża do udziału w wyprawie krzyżowej. Podczas jego nieobecności występowała jako regentka hrabstwa w imieniu Stefana, a po jego śmierci w 1102 r. w imieniu syna Tybalda. W 1105 r. była mediatorką w sporze między jej bratem, królem Henrykiem I, a arcybiskupem Canterbury Anzelmem. W 1109 r. przekazała rządy w hrabstwie Tybaldowi.

W 1120 r. Adela wycofała się do Marcigny, gdzie spędziła ostatnie lata swojego życia. Dożyła jeszcze wstąpienia swojego młodszego syna Stefana na tron Anglii w 1135 r. Zmarła dwa lata później. Została pochowana w opactwie Świętej Trójcy w Caen.

Bibliografia edytuj

  • Kimberly LoPrete, The Anglo-Norman Card of Adela of Blois, Albion 22 (1990)
  • Kimberly LoPrete, Adela of Blois and Ivo of Chartres: Piety, Politics, and the Peace in the Diocese of Chartres, Anglo-Norman Studies 19