Otwórz menu główne

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) – państwowa osoba prawna powołana ustawą z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 1994 r. nr 1, poz. 2) w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Obecnie działa na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 2137).

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Ilustracja
Siedziba Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy ul. Poleczki 33 w Warszawie
Państwo  Polska
Prezes Maria Fajger
Wiceprezes Krzysztof Szymborski
Marek Deutsch
p.o. Tomasz Nowakowski
p.o. Arkadiusz Szymoniuk
Beata Orzołek
Adres
ul. Poleczki 33, Warszawa
brak współrzędnych
Strona internetowa

ARiMR została wyznaczona przez rząd do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR podlega jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi. Na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa i ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa agencja od 1 września 2017 roku jest jedyną agencją płatniczą UE na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej[1][2].

Spis treści

Struktura organizacyjnaEdytuj

Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kieruje Prezes powołany przez Premiera RP na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Finansów. Struktura ARiMR jest trzypoziomowa – Centrala, 16 Oddziałów Regionalnych (jeden oddział na województwo) oraz 314 Biur Powiatowych.

PrezesiEdytuj

KierownictwoEdytuj

 • Maria Fajger – prezes od 2 listopada 2017[6]
 • Arkadiusz Szymoniuk – p.o. zastępcy prezesa od 22 grudnia 2016
 • Beata Orzołek – zastępca prezesa od 7 czerwca 2017
 • Tomasz Nowakowski – p.o. zastępcy prezesa od 22 sierpnia 2017
 • Krzysztof Szymborski – zastępca prezesa od 27 października 2017
 • Marek Deutsch – zastępca prezesa od 3 listopada 2017[7]

Wsparcie finansowe ARiMREdytuj

ARiMR wspomaga finansowo:

 • inwestycje w rolnictwie i związanych z nim usługach oraz w przetwórstwie rolno-spożywczym,
 • przedsięwzięcia tworzące dla mieszkańców wsi stałe miejsca pracy poza rolnictwem,
 • rozwój infrastruktury wiejskiej,
 • poprawy struktury agrarnej,
 • inwestycje związane z budową giełd i rynków hurtowych,
 • oświatę i doradztwo rolnicze oraz upowszechnianie i wdrażanie rachunkowości w gospodarstwach.

ARiMR zarządza systemem unijnych dopłat bezpośrednich w Polsce.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Dz.U. z 2018 r. poz. 1154
 2. Dz.U. z 2017 r. poz. 624
 3. Zmiana na stanowisku Prezesa ARiMR – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl [dostęp 2017-11-21] (pol.).
 4. Daniel Obajtek Prezesem ARiMR | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, www.arimr.gov.pl [dostęp 2017-11-21] (pol.).
 5. PKW | Samorząd 2014, samorzad2014.pkw.gov.pl [dostęp 2017-06-26].
 6. a b Maria Fajger prezesem ARiMR. arimr.gov.pl. [dostęp 2017-11-14].
 7. Marek Deutsch zastępcą prezesa ARiMR. arimr.gov.pl, 2017-11-08. [dostęp 2017-11-14].

Linki zewnętrzneEdytuj