Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) – państwowa osoba prawna (agencja wykonawcza) powołana ustawą z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 1994 r. nr 1, poz. 2) w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Obecnie działa na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1505).

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Ilustracja
Siedziba Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy ul. Poleczki 33 w Warszawie
Państwo  Polska
Prezes Halina Szymańska
Wiceprezes Maria Fajger
Renata Mantur
p.o. Tomasz Kuśnierek
Dariusz Olkiewiczz
Arkadiusz Szymoniuk
Adres
ul. Poleczki 33, Warszawa
brak współrzędnych
Strona internetowa

ARiMR została wyznaczona przez rząd do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR podlega jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi. Na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa i ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa agencja od 1 września 2017 roku jest jedyną agencją płatniczą UE na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej[1][2].

Struktura organizacyjnaEdytuj

Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kieruje Prezes powołany przez Premiera RP na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Finansów. Struktura ARiMR jest trzypoziomowa – Centrala, 16 Oddziałów Regionalnych (jeden oddział na województwo) oraz 314 Biur Powiatowych.

PrezesiEdytuj

KierownictwoEdytuj

Wsparcie finansowe ARiMREdytuj

ARiMR wspomaga finansowo:

 • inwestycje w rolnictwie i związanych z nim usługach oraz w przetwórstwie rolno-spożywczym,
 • przedsięwzięcia tworzące dla mieszkańców wsi stałe miejsca pracy poza rolnictwem,
 • rozwój infrastruktury wiejskiej,
 • poprawy struktury agrarnej,
 • inwestycje związane z budową giełd i rynków hurtowych,
 • oświatę i doradztwo rolnicze oraz upowszechnianie i wdrażanie rachunkowości w gospodarstwach.

ARiMR zarządza systemem unijnych dopłat bezpośrednich w Polsce.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Dz.U. z 2020 r. poz. 481.
 2. Dz.U. z 2017 r. poz. 624.
 3. Zmiana na stanowisku Prezesa ARiMR. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. [dostęp 2017-11-21].
 4. Daniel Obajtek Prezesem ARiMR. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. [dostęp 2017-11-21].
 5. PKW | Samorząd 2014. samorzad2014.pkw.gov.pl. [dostęp 2017-06-26].
 6. Maria Fajger prezesem ARiMR. arimr.gov.pl. [dostęp 2017-11-14].

Linki zewnętrzneEdytuj