Otwórz menu główne

Akrocefalia (ang. acrocephaly, oxycephaly, tower head) - skrócenie czaszki w wy­miarze przednio-tylnym, związane z przedwczesnym zrośnięciem szwu wieńcowego, w wyniku czego szczyt głowy ma kształt stożka. Zwykle towarzyszy jej zniekształcenie kości twarzy. Akrocefalia łączy się z upośledzeniem umysłowym.