Algebra Wienera

Algebra Wieneraalgebra Banacha wszystkich funkcji zespolonych, określonych na przedziale postaci

dla których ciąg liczbowy jest elementem przestrzeni to znaczy

Dodawanie i mnożenie określone jest standardowo (punktowo). Dla funkcji postaci takiej jak wyżej, norma w tej algebrze wyraża się wzorem

Algebra Wienera jest izometrycznie izomorficzna z algebrą Izomorfizm jest dany jako odwzorowanie gdzie:

BibliografiaEdytuj