Alkoholizm i Narkomania

Alkoholizm i Narkomaniakwartalnik naukowy. Publikuje artykuły naukowe poświęcone problemom alkoholizmu i narkomanii oraz uzależnieniom od innych substancji psychoaktywnych a także profilaktyce tychże uzależnień.

Alkoholizm i Narkomania
Częstotliwość

kwartalnik

Państwo

 Polska

Wydawca

Instytut Psychiatrii i Neurologii

Pierwszy numer

1988

Redaktor naczelny

Jacek Moskalewicz

Średni nakład

1100 egz.

ISSN

0867-4361

Strona internetowa

Zawiera następujące działy:

Spis treści także w jęz. angielskim.