Ameryka Brytyjska

Dawna nazwa terytoriów brytyjskich w Ameryce Północnej

Ameryka Brytyjska (ang. British America) – anachroniczny termin odnoszący się do terenów zależnych od Korony brytyjskiej lub parlamentu w Ameryce Północnej i Środkowej, na Karaibach oraz w Gujanie. Oficjalnie kolonie brytyjskie w Ameryce znane były jako Ameryka Brytyjska i Brytyjskie Indie Zachodnie do czasu deklaracji niepodległości przez Stany Zjednoczone w 1776 roku. Po tym wydarzeniu terytoria w kontynentalnej Ameryce pozostające w posiadaniu Wielkiej Brytanii (zbliżone, choć nie tożsame z terytorium współczesnej Kanady) określane były mianem Brytyjskiej Ameryki Północnej.

Ameryka Brytyjska
British America
1607–1783
Flaga
Flaga
Położenie Ameryki Brytyjskiej
Ameryka Brytyjska w 1763 roku
Stolica

brak[a]

Ustrój polityczny

monarchia konstytucyjna

Pierwszy Król

Jakub I Stuart

Ostatni Król

Jerzy III Hanowerski

Zależne od

 Wielka Brytania

Waluta

funt szterling

Religia dominująca

anglikanizm

Kolonie brytyjskie w Ameryce Północnej ok. 1750 r.
  1. terytorium zarządzane bezpośrednio z Londynu