Monarchia konstytucyjna

ustrój polityczny

Monarchia konstytucyjna – ustrój państwa, w którym władzę sprawuje monarcha ograniczony we władzy ustawodawczej wymuszonej przez konstytucję współpracą z przedstawicielstwem narodu, a we władzy wykonawczej ma dowolność w wybieraniu ministrów. Różni się od monarchii parlamentarnej tym, że w tej cała władza przechodzi na parlament (tak jak w Wielkiej Brytanii) i ministrowie, by uzyskać kierownictwo nad działem lub działami administracji rządowej muszą uzyskać poparcie parlamentu[1].

Monarchie parlamentarne oznaczono kolorem ciemnozielonym, monarchie konstytucyjne kolorem jasnozielonym

PrzypisyEdytuj

  1. M. Arcta Nowoczesna Encyklopedia Ilustrowana: A-Z, Warszawa: M. Arct Zakłady Wydawnicze.