Amunicyjny - jest to funkcja pełniona przez żołnierza wchodzącego w skład obsługi dział (moździerzy), którego zadaniem jest przygotowanie amunicji do strzelania (wyjmowanie ze skrzyń lub łódek, smarowanie i podawanie następnemu). W skład obsługi jednego działa może wchodzić kilku amunicyjnych.

Amunicyjny to również żołnierz z obsługi karabinu maszynowego lub granatnika przeciwpancernego pomagający celowniczemu w obsługiwaniu karabinu (granatnika).