Analiza modalna

Analiza modalna – technika badania własności dynamicznych obiektów mechanicznych. Poprzez własności dynamiczne rozumie się częstości drgań własnych, postacie drgań oraz wartości współczynników tłumienia.

Metody analizy modalnejEdytuj

Badając istniejący obiekt można przeprowadzić analizę korzystając z dwóch metod:

  • metody eksperymentalnej – poprzez sztuczne wprowadzenie do układu wymuszenia (przykładowo zewnętrznej siły)
  • metody eksploatacyjnej – gdzie dynamika obiektu wynika z wymuszeń związanych z eksploatacją

W powyższych przypadkach konieczne jest mierzenie odpowiedzi układu w punktach na rzeczywistym obiekcie. Jeżeli takowy nie istnieje możliwe jest zastosowanie metody teoretycznej (rozwiązanie zagadnienia własnego), co wiąże się ze zbudowaniem teoretycznego modelu analizowanego układu.

Zastosowanie analizy modalnejEdytuj

Analiza modalna jest często stosowana w diagnostyce maszyn. Pozwala ona określić poprawność pracy urządzeń, zmniejszyć ryzyko nagłej awarii oraz zredukować poziom wytwarzanego hałasu. Ponadto umożliwia porównanie częstości wymuszeń w układzie z częstościami drgań własnych. Pokrywanie się tych wartości prowadzi do zjawiska rezonansu, co wiąże się z gwałtownym narastaniem amplitudy przemieszczeń punktów układu.

Przykłady badanych obiektów:

Zobacz teżEdytuj