Andrzej Firlej (wojewoda sandomierski)

wojewoda sandomierski

Andrzej Firlej herbu Lewart (ur. ok. 1583 – zm. 1649) – wojewoda sandomierski w 1649 roku, kasztelan bełski w latach 1638-1649, rotmistrz królewski od 1611 roku.

Andrzej Firlej
Ilustracja
Herb
Lewart
Rodzina Firlejowie herbu Lewart
Data urodzenia ok. 1583
Data śmierci 1649
Ojciec Andrzej Firlej
Matka Barbara z Kozińskich Zbaraska

Syn Andrzeja Firleja i Barbary z Kozińskich księżnej Zbaraskiej, wdowy po Jerzym; wnuk Jana.

Studiował w Heidelbergu w latach 16011604, Bazylei w latach 1604-1606, Genewie w 1605 roku, Orleanie w 1606 roku, Paryżu w 1606 roku[1].

Wyznawca kalwinizmu. Jako spadkobierca Anny Hojskiej, fundatorki klasztoru poczajowskiego, w 1623 najechał go, obrabował cerkiew klasztorną i skradł ikonę Matki Bożej.

W początkach 1649 na sejmie koronacyjnym mianowany decyzją Jana Kazimierza wbrew oporom izby poselskej jednym z trzech regimentarzy[2], czasowo zastępujących wziętych do niewoli hetmanów wielkiego Potockiego i polnego Kalinowskiego. Był również komendantem zamku Zbaraż w trakcie jego oblężenia.

Zasłynął jako krzewiciel swojego wyznania. (Kazanie pogrzebowe ks. Krzysztofa Padlewskiego, kaznodziei: Tumulus heroicus).

PrzypisyEdytuj

  1. Marcin Broniarczyk, Wykształcenie świeckich senatorów w Koronie za Władysława IV, w: Kwartalnik Historyczny R. 119 nr 2 (2012), s. 276.
  2. Pozostałymi byli Stanisław Lanckoroński (hetman) i Mikołaj Ostroróg. (Ludwik Kubala Jerzy Ossoliński Wydanie 2 poprawione i uzupełnione przez autora, Warszawa, Ossolineum 1924, s.342)