Andrzej Zajkowski (ur. 1851 w Warszawie, zm. 28 listopada 1914 tamże) – wybitny drzeworytnik warszawski, jeden z czołowych przedstawicieli polskiej ksylografii, znakomity odtwórca rysunków Michała Andriollego.

Andrzej Zajkowski
Ilustracja
Sygnatura Andrzeja Zajkowskiego
Data i miejsce urodzenia 1851
Warszawa
Data i miejsce śmierci 28 listopad 1914
Warszawa
Dziedzina sztuki Grafika
Drzeworyt sztorcowy
podpis
Drzeworyt Andrzeja Zajkowskiego wg rysunku Józefa Buchbindera przedstawiający malowidło stropowe Henryka Siemiradzkiego w pałacu Przebendowskich w Warszawie, 1884

ŻyciorysEdytuj

Czynny w latach 1865-1889, wcześnie zdobył uznacie w środowisku artystycznym. Jego prace zaczęły się ukazywać w "Kłosach" gdy miał niespełna 15 lat, mając lat 20 rytował rysunki Andriollego, z którym współpracował najdłużej (jedna z ostatnich prac Zajkowskiego pt. Koncert nad koncertami, była wg Andriollego). W 1881 roku powierzono mu wykonanie drzeworytów wg rysunków Andriollego do Pana Tadeusza Adama Mickiewicza (wyd. we Lwowie w 1882). Poza Andriollim, Zajkowski rytował dzieła innych znakomitych malarzy i rysowników (m.in. Józefa Chełmońskirgo, Józefa Buchbindera, Wojciecha Gersona, Juliana Fałata, Apoloniusza Kędzierskiego, Juliusza Kossaka, Franciszka Kostrzewskiego, Jana Matejki, Józefa Pankiewicza, Henryk Pillatiego, Władysława Szernera, Leona Wyczółkowskiego i wielu innych). W 1876 roku założył z Janem Styfim krótko działającą drzeworytnię. Za swoje osiągnięcia artystyczne był wielokrotnie nagradzany, m.in. na Wystawach Ornamentacyjnych w Warszawie w latach 1886-1888 oraz Wystawie Sztuki Drukarskiej w Petersburgu w 1895 roku.

BibliografiaEdytuj

  • "Kurier Warszawski" 1914, nr 331, s. 2.
  • Kotańska A., Ilustratorzy i drzeworytnicy czasopism ilustrowanych drugiej połowy XIX w., [w:] "Almanach Muzealny", tom I, Warszawa 1997
  • Opałek M., Drzeworyt w czasopismach polskich XIX stulecia, Warszawa 1949, s. 68-69..
  • Socha G., Andriolli i rozwój drzeworytu w Polsce, Ossolineum 1988
  • Szyndler B., Tygodnik ilustrowany "Kłosy" (1865-1890), Wrocław 1981