Anion prosty

Anion prostyanion zbudowany z atomów wyłącznie jednego pierwiastka chemicznego[potrzebny przypis].

Przykłady anionów prostych[potrzebny przypis]
Nazwa Wzór
Arsenki As3−
Azydki N3
Bromki Br
Chlorki Cl
Fluorki F
Wodorki H
Jodki I
Azotki N3−
Tlenki O2−
Fosforki P3−
Siarczki S2−
Nadtlenki O22−