Nadtlenki

każdy związek chemiczny zawierający grupę nadtlenkową albo anion nadtlenkowy

Nadtlenkizwiązki chemiczne w których tlen występuje na formalnym -I stopniu utlenienia.

Charakterystyczną cechą nadtlenków jest wiązanie pomiędzy atomami tlenu (mostek tlenowy) −O−O−, które łatwo ulega rozerwaniu, przez co nadtlenki mają bardzo silne właściwości utleniające i generują wolne rodniki. Ogrzewanie nadtlenku prowadzi do wydzielania tlenu atomowego [O] lub rodników nadtlenkowych.

2Na2O2 → 2Na2O + O2

Wszystkie nadtlenki jonowe pod działaniem kwasu wydzielają nadtlenek wodoru:

K2O2 + 2HCl → H2O2 + 2KCl

Zastosowania edytuj

Nadtlenek baru BaO2 znajduje zastosowanie w pirotechnice, wcześniej był wykorzystywany również do produkcji nadtlenku wodoru:

BaO2 + H2SO4 → BaSO4 + H2O2

Woda utleniona jest 3% roztworem nadtlenku wodoru, natomiast jego 30% roztwór to perhydrol.

Nadtlenek sodu jest stosowany jako regenerator tlenu (absorber dwutlenku węgla) np. w okrętach podwodnych i na stacjach kosmicznych, w wyniku reakcji:

2Na2O2 + 2CO2 → 2Na2CO3 + O2

Nadtlenek benzoilu stosowany jest m.in. jako inicjator polimeryzacji np. metakrylanu metylu

Zobacz też edytuj