Nadtlenek sodu

związek chemiczny

Nadtlenek sodu, Na2O2nieorganiczny związek chemiczny z grupy nadtlenków. Jest jasnożółtym ciałem stałym powstającym w wyniku spalania metalicznego sodu. Wykazuje silne działanie utleniające. Z substancjami łatwo ulegającymi redukcji, takimi jak węgiel, wata, pył aluminiowy może reagować wybuchowo. Reaguje z dwutlenkiem węgla tworząc węglan sodu i wolny tlen:

Nadtlenek sodu
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny Na2O2
Masa molowa 77,98 g/mol
Wygląd biały lub żółtawy proszek[1], higroskopijny[2]
Identyfikacja
Numer CAS 1313-60-6
PubChem 14803
Podobne związki
Inne kationy Li2O2, K2O2, Rb2O2, Cs2O2
Podobne związki Na2O, NaO2, NaOH, H2O2
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)
2Na2O2 + 2CO22Na2CO3 + O2

Proces ten wykorzystuje się do oczyszczania powietrza w okrętach podwodnych i aparatach do oddychania. Z wodą reaguje gwałtownie wydzielając nadtlenek wodoru:

Na2O2 + 2H2O → 2NaOH + H2O2

PrzypisyEdytuj

  1. a b c Nadtlenek sodu (ZVG: 1220) (ang. • niem.) w bazie GESTIS, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA). [dostęp 2010-05-30].
  2. a b c d CRC Handbook of Chemistry and Physics, David R. Lide (red.), wyd. 90, Boca Raton: CRC Press, 2009, s. 4-91, ISBN 978-1-4200-9084-0 (ang.).
  3. a b Nadtlenek sodu (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-03-28].
  4. a b Nadtlenek sodu (nr 31445) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski. [dostęp 2012-06-21]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
  5. Nadtlenek sodu (nr 31445) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2012-06-21]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)