Nadtlenek sodu

związek chemiczny

Nadtlenek sodu, Na
2
O
2
nieorganiczny związek chemiczny z grupy nadtlenków. Jest jasnożółtym ciałem stałym powstającym w wyniku spalania metalicznego sodu. Wykazuje silne działanie utleniające. Z substancjami łatwo ulegającymi redukcji, takimi jak węgiel, wata, pył aluminiowy może reagować wybuchowo. Reaguje z dwutlenkiem węgla tworząc węglan sodu i wolny tlen:

Nadtlenek sodu
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

Na2O2

Masa molowa

77,98 g/mol

Wygląd

biały lub żółtawy proszek[1], higroskopijny[2]

Identyfikacja
Numer CAS

1313-60-6

PubChem

14803

Podobne związki
Inne kationy

Li
2
O
2
, K
2
O
2
, Rb
2
O
2
, Cs
2
O
2

Podobne związki

Na
2
O
, NaO
2
, NaOH, H
2
O
2

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)
2Na
2
O
2
+ 2CO
2
→ 2Na
2
CO
3
+ O
2

Proces ten wykorzystuje się do oczyszczania powietrza w okrętach podwodnych i aparatach do oddychania. Z wodą reaguje gwałtownie wydzielając nadtlenek wodoru:

Na
2
O
2
+ 2H
2
O → 2NaOH + H
2
O
2

PrzypisyEdytuj

  1. a b c Sodium peroxide (ZVG: 1220) (ang. • niem.) w bazie GESTIS, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA). [dostęp 2010-05-30].
  2. a b c d David R. Lide (red.), CRC Handbook of Chemistry and Physics, wyd. 90, Boca Raton: CRC Press, 2009, s. 4-91, ISBN 978-1-4200-9084-0 (ang.).
  3. Sodium peroxide (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-03-28].
  4. a b Sodium peroxide (nr 31445-M) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski. [dostęp 2012-06-21]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
  5. Sodium peroxide (nr 31445-M) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2012-06-21]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)