Tlenek sodu

związek chemiczny

Tlenek sodu, Na2Onieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków zasadowych zawierający sód na I stopniu utlenienia.

Tlenek sodu
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny Na2O
Masa molowa 61,98 g/mol
Wygląd biały amorficzny proszek[1]
Identyfikacja
Numer CAS 1313-59-3
PubChem 73971
Podobne związki
Inne aniony Na2S, Na2Se, Na2Te, Na2Po
Inne kationy Li2O, K2O, Rb2O, Cs2O
Podobne związki Na2O2, NaO2, NaOH
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

W temperaturze pokojowej jest to biała higroskopijna substancja stała o budowie jonowej, rozpuszczalna w etanolu.

Z wodą reaguje energicznie, tworząc żrący wodorotlenek sodu:

Na2O + H2O → 2NaOH.

Tlenek sodu powstaje najczęściej jako produkt reakcji sodu z tlenem:

4Na + O22Na2O

Można otrzymać go także przez redukcję nadtlenku sodu sodem:

Na2O2 + 2Na → 2Na2O

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d CRC Handbook of Chemistry and Physics, David R. Lide (red.), wyd. 90, Boca Raton: CRC Press, 2009, s. 4-91, ISBN 978-1-4200-9084-0 (ang.).
  2. a b c d Tlenek sodu (nr 645613) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski. [dostęp 2012-06-21]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
  3. Tlenek sodu (nr 645613) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2012-06-21]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)