Wodorki

związek nieorganiczny, w którym atom wodoru związany jest z pierwiastkiem lub grupą bardziej elektrododatnią

Wodorkizwiązki chemiczne wodoru z innymi pierwiastkami.

Istnieją cztery rodzaje wodorków:

Linki zewnętrzne edytuj