Niemetale

grupa pierwiastków chemicznych

Niemetalepierwiastki chemiczne niewykazujące właściwości metalicznych. Inaczej niż w przypadku metali, nie można podać jednoznacznych cech wszystkich niemetali, gdyż są one bardzo zróżnicowane.

Grupa →

13
IIIA
14
IVA
15
VA
16
VIA
17
VIIA
18
VIIIA
↓ Okres

1


2
He
2

5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
3

13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
4

31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
5

49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
6

81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
7

113
Nh
114
Fl
115
Mc
116
Lv
117
Ts
118
Og
Blok p w układzie okresowym, w którym znajdują się
wszystkie niemetale poza wodorem
     metale      półmetale                niemetale
      – właściwości nieznane

Pierwiastków niemetalicznych jest znacznie mniej (według obecnych kryteriów 18) niż metalicznych. W układzie okresowym pierwiastków chemicznych niemetale występują w następujących grupach:

Cechują się na ogół następującymi właściwościami:

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

  • L. Pauling, P. Pauling: Chemia. Warszawa: Wydawnictwo WNT, 1988, s. 171–239.