Ksenon

54. pierwiastek chemiczny

Ksenon (Xe, łac. xenon) – pierwiastek chemiczny z grupy gazów szlachetnych w układzie okresowym.

Ksenon
jod ← ksenon →
Wygląd
bezbarwny
ksenon świecący w silnym polu elektrycznym
ksenon świecący w silnym polu elektrycznym
Widmo emisyjne ksenonu
Widmo emisyjne ksenonu
Ogólne informacje
Nazwa, symbol, l.a.

ksenon, Xe, 54
(łac. xenon)

Grupa, okres, blok

18 (VIIIA), 5, p

Stopień utlenienia

0, +I, +II, +IV, +VI, +VIII

Właściwości metaliczne

gaz szlachetny

Właściwości tlenków

słabo kwasowe

Masa atomowa

131,29 ± 0,01[a][4]

Stan skupienia

gazowy

Gęstość

5,366 kg/m³[1]

Temperatura topnienia

−111,745 °C[1]

Temperatura wrzenia

−108,09 °C[1]

Numer CAS

7440-63-3

PubChem

23991

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa)

Nazwa pochodzi z gr. ksénos „dziwny”, „obcy”. Został odkryty w 1898 r. przez W. Ramsaya i Morrisa Traversa jako pozostałość po frakcjonowanej destylacji skroplonego kryptonu[6].

Charakterystyka Edytuj

Ksenon pierwiastkowy Edytuj

Ksenon w warunkach normalnych jest gazem bezbarwnym i bezwonnym. W stanie wolnym występuje w postaci pojedynczych atomów. Zawartość ksenonu w powietrzu wynosi 0,085 ppm.

Właściwości jądrowe Edytuj

W 2019 r. stwierdzono doświadczalnie, że izotop 124
Xe
ulega przemianie jądrowej typu podwójny wychwyt elektronu. Czas połowicznego rozpadu dla tego procesu wynosi 1,8·1022 lat, co jest najdłuższym zaobserwowanym czasem rozpadu[7].

Związki ksenonu Edytuj

Zobacz też kategorię: Związki ksenonu.

Zaliczany jest do pierwiastków chemicznie biernych, ale w specjalnych warunkach tworzy związki z chlorem, fluorem i tlenem, np. XeCl
2
, XeCl
4
, XeF
2
, XeF
4
, XeF
6
, XeO
3
lub XeO
4
, a także związek jonowy XePtF
6
i podobne związki kompleksowe z różnymi metalami w charakterze atomów centralnych. Występuje w nich głównie na parzystych dodatnich stopniach utlenienia. Są one silnymi utleniaczami.

Zastosowanie Edytuj

Silniki jonowe Edytuj

Ze względu na dosyć dużą masę atomową, małą energię jonizacji oraz duży przekrój czynny wykorzystywany jest w silniku jonowym.

Optyka i oświetlenie Edytuj

Stosowany jest również do wypełniania lamp błyskowych, żarówek dużej mocy i jarzeniówek. Zastosowanie w żarówkach wynika z jego bierności chemicznej oraz małej przewodności cieplnej, spowodowanej dużą masą atomową oraz tym, iż ksenon występuje w postaci atomowej. Duża masa atomowa powoduje małą prędkość średnią atomów w danej temperaturze, zaś występowanie w postaci cząsteczek jednoatomowych powoduje brak innych niż translacyjne stopni swobody, które wnoszą wkład do ciepła właściwego gazu.

Medycyna Edytuj

Może znaleźć także zastosowanie w medycynie, ponieważ podawany drogą wziewną chroni komórki nerwowe w mózgu i rdzeniu kręgowym przed obumieraniem (np. po urazie czy udarze mózgu)[8].

Energetyka jądrowa Edytuj

Izotop 135Xe jest jednym z produktów rozszczepienia jąder paliwa uranowego. Jednocześnie jest silnym pochłaniaczem neutronów, co oznacza, że wpływa hamująco na przebieg reakcji łańcuchowej. Nagromadzenie 135Xe w paliwie reaktora, zwane zatruciem ksenonowym, powoduje krótkotrwały, ale znaczny spadek reaktywności reaktora. Jeśli nie jest poprawnie zidentyfikowane, może prowadzić do błędnych i niebezpiecznych decyzji operatorów reaktora. Nierozpoznane zatrucie ksenonowe było jedną z przyczyn katastrofy w Czarnobylu[9].

Uwagi Edytuj

  1. Podana wartość stanowi przybliżoną standardową względną masę atomową (ang. abridged standard atomic weight) publikowaną wraz ze standardową względną masą atomową, która wynosi 131,293 ± 0,006. W dostępnych komercyjnie produktach mogą występować znaczne odchylenia masy atomowej od podanej, z uwagi na zmianę składu izotopowego w rezultacie nieznanego bądź niezamierzonego frakcjonowania izotopowego. Znane są próbki geologiczne, w których pierwiastek ten ma skład izotopowy odbiegający od występującego w większości źródeł naturalnych. Masa atomowa pierwiastka w tych próbkach może więc różnić się od podanej w stopniu większym niż wskazana niepewność.

Przypisy Edytuj

  1. a b c d Lide 2009 ↓, s. 4-98.
  2. Lide 2009 ↓, s. 6-53.
  3. Xenon (nr 00472) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2011-09-30]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
  4. Thomas Prohaska i inni, Standard atomic weights of the elements 2021 (IUPAC Technical Report), „Pure and Applied Chemistry”, 94 (5), 2021, s. 573–600, DOI10.1515/pac-2019-0603 (ang.).
  5. Wartość dla ciała stałego wg: Charles N. Singman, Atomic volume and allotropy of the elements, „Journal of Chemical Education”, 61 (2), 1984, s. 137–142, DOI10.1021/ed061p137 (ang.).
  6. Ignacy Eichstaedt: Księga pierwiastków. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1973, s. 75. OCLC 839118859.
  7. XENON Collaboration, Observation of two-neutrino double electron capture in 124Xe with XENON1T, „Nature”, 568 (7753), 2019, s. 532–535, DOI10.1038/s41586-019-1124-4 (ang.).
  8. New study shows xenon gas safe in surgery and could help stop nerve damaging illnesses, [w:] EurekAlert! [online], American Association for the Advancement of Science [dostęp 2020-02-16] (ang.).
  9. Carl R. Nave: HyperPhysics: „Xenon Poisoning” or Neutron Absorption in Reactors. Department of Physics and Astronomy, Georgia State University. [dostęp 2020-02-16]. (ang.).

Bibliografia Edytuj