Ciepło parowania – ilość energii potrzebnej do odparowania jednostki masy danej substancji przy stałym ciśnieniu i temperaturze. W układzie SI jednostką ciepła parowania jest J/kg. Stosuje się też jednostkę J/mol.

Zależność ciepła parowania benzenu, acetonu, metanolu i wody od temperatury

Ciepło parowania zależy silnie od ciśnienia (i temperatury) malejąc wraz ze wzrostem temperatury i osiągając 0 w punkcie krytycznym.

Jeżeli nie podano dla jakiego ciśnienia określono ciepło parowania, to uznaje się, że określono je dla ciśnienia atmosferycznego.

Ciepło parowania dla niektórych substancji edytuj

Substancja Wartość ciepła parowania
[kJ/kg]
aluminium 10 500
żelazo 6 340
woda[1] 2 257
etanol 879
wodór 454
rtęć 301

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Water - Thermodynamic Properties. The Engineering ToolBox. [dostęp 2017-04-19].