Radon

86. pierwiastek chemiczny

Radon (Rn, łac. radon) – pierwiastek chemiczny z grupy gazów szlachetnych w układzie okresowym.

Radon
astat ← radon →
Wygląd
bezbarwny
Widmo emisyjne radonu
Widmo emisyjne radonu
Ogólne informacje
Nazwa, symbol, l.a.

radon, Rn, 86

Grupa, okres, blok

18 (VIIIA), 6, p

Stopień utlenienia

0, II

Właściwości metaliczne

gaz szlachetny

Masa atomowa

[222][3][a]

Stan skupienia

gazowy

Gęstość

9,074 kg/m³[1]

Temperatura topnienia

−71 °C[1]

Temperatura wrzenia

−61,7 °C[1]

Numer CAS

10043-92-2

PubChem

24857

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa)

Został odkryty w 1900 roku przez Friedricha Dorna. Początkowo był nazywany „emanacją”[5] (symbol Em[potrzebny przypis]), proponowano dla niego także nazwę „niton”[6] (Nt[potrzebny przypis]). Niektóre jego izotopy nosiły własne nazwy, pochodzące od pierwiastków z których powstały, jak 222Rn – „radon”, „emanacja radowa”, 220Rn – „toron”, „emanacja torowa” (symbol Tn[7]) lub 219Rn – „aktynon”, „emanacja aktynowa” (An[8])[9]. Dopiero po roku 1923 przyjęto jako obowiązującą nazwę najtrwalszego izotopu.

Właściwości fizyczne edytuj

Radon jest bezbarwnym, bezwonnym radioaktywnym gazem szlachetnym. Występuje naturalnie, jako produkt rozpadu radu, który z kolei powstaje z obecnego w przyrodzie w sporych ilościach uranu. Jego najstabilniejszy izotop 222Rn ma okres połowicznego rozpadu 3,8 dnia i jest stosowany w radioterapii.

Gęstość radonu wynosi 9,73 kg/m³ – jest on 8 razy cięższy niż średnia gęstość gazów atmosferycznych. W temperaturze pokojowej jest bezbarwny, ale schłodzony do punktu zamarzania (−71 °C), nabiera barwy żółtej, a poniżej −180 °C staje się pomarańczowo-czerwony. Emituje również intensywną poświatę, będącą efektem jego radioaktywności.

Promieniotwórczość edytuj

Radon w czasie rozpadu emituje promieniowanie alfa (oraz w mniejszym stopniu beta) o małej przenikliwości, ale o dużej zdolności jonizującej (wysoka energia, duża masa cząstki). 222Rn jest izotopem naturalnym, pochodzącym bezpośrednio z rozpadu 226Ra (o okresie połowicznego zaniku 1600 lat). Ten ostatni z kolei jest długożyciowym produktem przemian radioaktywnych zachodzących w naturalnym szeregu promieniotwórczym, którego pierwszym członem jest naturalny izotop uranu 238U. Zawartość uranu w skorupie ziemskiej wynosi średnio 2 ppm (0,0002%), więc stosunkowo dużo. Dlatego też zawartość 222Rn w powietrzu atmosferycznym w warstwie przypowierzchniowej jest znacząca. Średnie stężenie 222Rn w powietrzu w Polsce wynosi ok. 10 Bq/m³. Promieniowanie pochodzące od radonu stanowi 40–50% dawki promieniowania, jaką otrzymuje mieszkaniec Polski od źródeł naturalnych. Radon może stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka, bowiem gromadzi się w budynkach mieszkalnych, zwłaszcza w piwnicach, przedostając się tam z gruntu w wyniku różnicy ciśnień (efekt kominowy). Dotyczy to zwłaszcza podłoża granitowego, zawierającego większe ilości uranu w swoim składzie niż np. skały osadowe. Aktualnie w Polsce obowiązuje limit stężenia radonu w nowych budynkach mieszkalnych wynoszący 200 Bq/m³[10]. Szkodliwość radonu jest wynikiem stosunkowo szybkiego jego rozpadu, prowadzącego do powstania kilku krótkożyciowych pochodnych, również radioaktywnych, emitujących promieniowania alfa. Ich zatrzymanie w płucach powoduje uszkodzenia radiacyjne, prowadzące do rozwoju choroby nowotworowej.

Radon a zdrowie edytuj

Osobny artykuł: Wpływ radonu na zdrowie.

Radon jest pierwiastkiem stosowanym w medycynie alternatywnej – naturalnie występujące wody radonowe stosuje się do kąpieli w rehabilitacji chorób narządów ruchu, zarówno tych pourazowych, jak i reumatycznych. Kąpiele radonowe stosowane są też do leczenia cukrzycy, chorób stawów, chorób tarczycy oraz schorzeń ginekologicznych i andrologicznych[11][niewiarygodne źródło?].

Przedawkowanie radonu lub stała praca przy kopalinach, gdzie są silne emanacje radonu, wpływa niekorzystnie na zdrowie. Szkodliwe efekty działania radonu polegają na uszkadzaniu struktury chemicznej kwasu DNA przez wysokoenergetyczne, krótkotrwałe produkty rozpadu radonu 222Rn, co może powodować chorobę popromienną.

Właściwości chemiczne edytuj

Właściwości radonu są stosunkowo słabo znane, ze względu na jego wysoką radioaktywność. Radon należy do grupy gazów szlachetnych, które z definicji powinny być chemicznie obojętne. Mimo to znanych jest kilka jego związków na różnych stopniach utlenienia. Są to m.in. fluorki RnF2, RnF4, RnF6, chlorek RnCl4 i tritlenek radonu RnO3. Ze względu na nietrwałość samego radonu nie mają one żadnych zastosowań.

Izotopy radonu edytuj

Naturalnie występują cztery izotopy radonu, które powstają w wyniku rozpadu uranu 238U (218Rn i 222Rn), 235U (219Rn) i toru 232Th (220Rn). Spośród nich izotop 222Rn ma zdecydowanie najdłuższy czas trwania – 3,8 dnia (pozostałe <1 dzień). Stanowi on praktycznie 100% radonu spotykanego naturalnie i ma możliwość migracji i gromadzenia się. Oprócz występujących naturalnie izotopów, znanych jest około 30 innych wytworzonych sztucznie w laboratorium.

Izotopy radonu
izotopy naturalne pogrubione
Izotop Okres połowicznego rozpadu
195Rn 6 ms
196Rn 4,7 ms
197Rn 66 ms
198Rn 65 ms
199Rn 620 ms
200Rn 0,96 s
201Rn 7,0 s
202Rn 9,94 s
203Rn 44,2 s
204Rn 1,17 min
205Rn 170 s
206Rn 5,67 min
207Rn 9,25 min
208Rn 24,35 min
209Rn 28,5 min
210Rn 2,4 h
211Rn 14,6 h
212Rn 23,9 min
213Rn 19,5 ms
214Rn 0,27 µs
215Rn 2,30 µs
216Rn 45 µs
217Rn 0,54 ms
218Rn 35 ms
219Rn 3,96 s
220Rn 55,6 s
221Rn 25,7 min
222Rn 3,8235 dni
223Rn 24,3 min
224Rn 107 min
225Rn 4,66 min
226Rn 7,4 min
227Rn 20,8 s
228Rn 65 s

Zobacz też edytuj

Uwagi edytuj

 1. Wartość w nawiasach klamrowych jest liczbą masową najtrwalszego izotopu tego pierwiastka, z uwagi na to, że nie posiada on trwałych izotopów, a tym samym niemożliwe jest wyznaczenie dla niego standardowej względnej masy atomowej. Bezwzględna masa atomowa tego izotopu wynosi: 222,01758 u (222
  Rn
  ) (patrz:   Thomas Prohaska i inni, Standard atomic weights of the elements 2021 (IUPAC Technical Report), „Pure and Applied Chemistry”, 94 (5), 2021, s. 573–600, DOI: 10.1515/pac-2019-0603 (ang.)).

Przypisy edytuj

 1. a b c Lide 2009 ↓, s. 4–84.
 2. Lide 2009 ↓, s. 6–53.
 3. Thomas Prohaska i inni, Standard atomic weights of the elements 2021 (IUPAC Technical Report), „Pure and Applied Chemistry”, 94 (5), 2021, s. 573–600, DOI10.1515/pac-2019-0603 (ang.).
 4. Wartość dla ciała stałego wg: Singman, Charles N. Atomic volume and allotropy of the elements. „Journal of Chemical Education”. 61 (2), s. 137–142, 1984. DOI: 10.1021/ed061p137. 
 5. Ryszard Szepke: 1000 słów o atomie i technice jądrowej. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1982. ISBN 83-11-06723-6.
 6.   niton [w:] Słownik języka polskiego [online], PWN [dostęp 2023-06-16].
 7.   toron [w:] Słownik języka polskiego [online], PWN [dostęp 2023-06-16].
 8.   aktynon [w:] Słownik języka polskiego [online], PWN [dostęp 2023-06-16].
 9. emanacja, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2023-06-16].
 10. K.A. Pachocki, B. Gorzkowski, Z. Różycki, E. Wilejczyk, J. Smoter, Radon 222Rn w budynkach mieszkalnych Świeradowa Zdroju i Czerniawy Zdroju, Roczniki PZH, Tom 51 2000 nr 3 za stroną WWW.
 11. Uzdrowisko Świeradów Zdrój.

Bibliografia edytuj

Linki zewnętrzne edytuj