Jon wodorkowy

anion

Jon wodorkowy (anion wodorowy), H
jon zbudowany z protonu i dwóch elektronów, a więc o konfiguracji elektronowej atomu helu. Występuje w wodorkach typu soli, np. w wodorku sodu NaH. W trakcie elektrolizy stopionych wodorków jony wodorkowe dążą do anody, gdzie tworzą cząsteczki wodoru[2]:

Jon wodorkowy
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny H
Masa molowa 1,01 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS 12184-88-2
PubChem 166653
Podobne związki
Podobne związki jon wodorowy (H+
)
2H
→ H
2
↑ + 2e

Aniony wodorkowe są ważnym składnikiem atmosfery gwiazd, gdzie absorbują promieniowanie elektromagnetyczne o energii 0,75–0,4 eV[3].

UwagiEdytuj

 1. Nazwę „wodorek” (ang. hydride) można stosować do ogólnego oznaczenia anionu wodorowego (gdy nieważny jest skład izotopowy), a także w sytuacjach, gdy anion ten występuje naturalnie lub skład izotopowy jest nieznany. Do szczegółowego oznaczenia anionów wodorowych można stosować nazwy „protonek” (ang. protide) dla 1
  H
  , „deuterek” (ang. deuteride) dla 2
  H
  (D
  ) i „trytek” (ang. tritide) dla 3
  H
  (T
  ) (Red Book 2005 ↓).

PrzypisyEdytuj

 1. Neil G. Connelly i inni, Nomenclature of Inorganic Chemistry. IUPAC Recommendations 2005 (Red Book), International Union of Pure and Applied Chemistry, RSC Publishing, 2005, s. 298, ISBN 978-0-85404-438-2 (ang.).
 2. wodorkowy jon, [w:] Encyklopedia techniki. Chemia, Władysław Gajewski (red.), wyd. 2, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1966, s. 787, OCLC 864218327.
 3. A. Rau: The Negative Ion of Hydrogen, Rozdział 5. W: G. Srinivasan: From White Dwarfs to Black Holes: The Legacy of S. Chandrasekhar. Chicago: University of Chicago Press, 1999.