Chlorki

sól kwasu solnego

Chlorki – ogólna nazwa związków chemicznych, soli kwasu solnego lub innych związków zawierających chlor.

Jon chlorkowy
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

Cl

Masa molowa

35,45 g/mol

Identyfikacja
Numer CAS

16887-00-6

PubChem

312

Podobne związki
Podobne związki

bromki

W chemii nieorganicznej chlorkami nazywa się:

  • sole kwasu solnego;
  • pochodne kwasów, w których przynajmniej jedna grupa OH została zastąpiona przez atom chloru (chlorki kwasowe).

W chemii organicznej określenie chlorki obejmuje:

Większość soli chlorkowych jest dobrze rozpuszczalna w wodzie. Kationy, których chlorki są słabo rozpuszczalne, zostały wyodrębnione w I grupę kationów. Są to: AgCl, PbCl
2
oraz Hg
2
Cl
2
.

W chemii analitycznej do oznaczania chlorku stosuje się metody: Mohra i Volharda.

Sole chlorkowe zawierają anion chlorkowy: Cl
. Jony te pełnią ważną funkcję w komórkach organizmów żywych. Działanie enterotoksyny (toksyny przecinkowca cholery) jest związane z zaburzeniem gospodarki jonu Cl
.

Najbardziej znaną nieorganiczną solą chlorkową jest chlorek sodu, główny składnik soli kuchennej. Jest on również najbardziej powszechną solą rozpuszczoną w oceanach.

Zobacz też edytuj