Argument (matematyka)

Zobacz też: inne znaczenia wyrazu „argument”.

Argument – zmienna niezależna funkcji będąca elementem jej dziedziny. Dla funkcji n-argumentowych elementem dziedziny jest krotka n argumentów.