Bariery handlowe – ogólne określenie opisujące wszelkiego rodzaju działania lub regulacje rządowe ograniczające swobodę handlu międzynarodowego. Mogą występować w wielu formach, wliczając w to:

Większość barier handlowych charakteryzuje ten sam mechanizm, tj. nakładanie na handel różnego rodzaju sztucznie generowanych kosztów, tak aby wzrosła cena dobra, będącego jego przedmiotem. Rządy mogą blokować wolny handel także w inny sposób - np. oddelegowując małą liczbę urzędników do izb celnych albo wymagając trudnych do spełnienia norm dla produktów. W zamierzeniu ma to faworyzować, bądź chronić krajowych producentów poprzez wyłączenie ich z równorzędnej gry rynkowej. Odbywa się to kosztem interesów konsumenta, ponieważ musi on płacić więcej za dobra i usługi, które w normalnych warunkach byłyby dostępne dla niego po niższych cenach. Jeżeli jedno lub dwa państwa stosują przeciw sobie bariery handlowe wielokrotnie, skutkuje to wojnami celnymi.

Ekonomiści generalnie zgadzają się z tym, że bariery handlowe zjawiskiem niekorzystnym i zmniejszają ogólną wydajność gospodarowania - zostało to udowodnione za pomocą teorii przewag komparatywnych.

Teoretycznie rzecz biorąc, wolny rynek powoduje usunięcie wszystkich barier handlowych, poza tymi które godzą w zdrowie i bezpieczeństwo publiczne. W praktyce, nawet te kraje, które promują zasady wolnego handlu, intensywnie subsydiują niektóre dziedziny gospodarki, takie jak np. rolnictwo czy przemysł metalurgiczny.

Pozostałe bariery handlowe wynikają z różnic: kulturowych, zwyczajowych, związanych z tradycją, prawnych, językowych i walutowych.

Przykłady stref wolnego handlu: Północnoamerykański Układ o Wolnym Handlu, SAFTA, UE, Unia Narodów Południowoamerykańskich.

Zobacz też edytuj

Linki zewnętrzne edytuj