Izba celna – jednostka administracyjna Służby Celnej, organ administracji publicznej podlegająca Ministrowi Finansów. Funkcjonowała do dnia 1 marca 2017 r. W jej miejsce utworzono urząd celno-skarbowy[1]. Obsługiwała dyrektora izby celnej, w którego miejsce utworzono naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Logo Służby Celnej RP

Izby celne były jednostkami budżetowymi, czyli jednostkami organizacyjnymi sektora finansów publicznych, które pokrywały swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu państwa.

Historia Edytuj

Izby celne powstały na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. ws. utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib[2]. Akt prawny został jednak zastąpiony obowiązującym od dnia 1 stycznia 2005 r. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004[3]. To zaś zostało uchylone przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib[4].

Placówki Edytuj

Na każde województwo przypadała jedna izba celna, jednak nie były one przypisane do siedzib wojewody czy sejmiku wojewódzkiego.

Lista izb celnych[5]:


Przypisy Edytuj