Bartłomiej Kazanowski (zm. po 1642)

kasztelan zawichojski w XVII w.

Bartłomiej (Bartosz) Kazanowski herbu Grzymała (zm. po 1642 roku) – kasztelan zawichojski w latach 1637-1642, starosta łukowski w latach 1633-1636, wojski lubelski w latach 1625-1633, podstoli lubelski w latach 1620-1625, podstarości lubelski[1].

Bartłomiej Kazanowski
Herb
Grzymała
Rodzina

Kazanowscy herbu Grzymała

Data śmierci

zm. po 1642

Ojciec

Jan Kazanowski (syn Marcina)

Matka

Zofia Gostomska

Dzieci

Jan Dominik Kazanowski, Bartłomiej Kazanowski (syn Bartłomieja)

Życiorys

edytuj

Dziadkiem jego był Marcin Kazanowski (ojciec Zygmunta), poseł, rotmistrz królewski, a stryjem Zygmunt Kazanowski, podkomorzy wielki koronny.

Był posłem województwa lubelskiego na sejm nadzwyczajny 1613 roku, sejm 1625 roku[2], sejm zwyczajny 1626 roku, sejm 1627 roku i sejm 1628 roku, poseł na sejm 1620 roku, sejm zwyczajny 1629 roku, deputat tego województwa na Trybunał Skarbowy Koronny w 1613[3], 1620[4], 1626[5], 1627[6],1628 roku[7] i 1629 roku[8]. Poseł na sejm 1631 roku[9]. Poseł na sejm konwokacyjny 1632 roku z województwa lubelskiego[10]. Poseł na sejm koronacyjny 1633 roku[11]. Marszałek sejmiku województwa lubelskiego w 1634 roku[12]. Poseł sejmiku lubelskiego na sejm ekstraordynaryjny 1634 roku[13]. Poseł na sejm zwyczajny 1635 roku[14].

Przypisy

edytuj
 1. Urzędnicy województwa lubelskiego XVI-­XVIII wieku. Spisy, oprac. W. Kłaczewski i W. Urban, pod red. A. Gąsiorowskiego, Kórnik 1991, s. 114.
 2. Jan Seredyka, Parlamentarzyści drugiej połowy panowania Zygmunta III Wazy, Opole 1989, s. 98.
 3. Volumina Legum, t. 3, Petersburg 1859, s. 121.
 4. Volumina Legum, t. III, Petersburg 1859, s. 184.
 5. Volumina Legum, t. 3, Petersburg 1859, s. 238.
 6. Volumina Legum, t. 3, Petersburg 1859, s. 261.
 7. Volumina Legum, t. III, Petersburg 1859, s. 277.
 8. Volumina Legum, t. 3, Petersburg 1859, s. 293.
 9. Jan Seredyka, Parlamentarzyści drugiej połowy panowania Zygmunta III Wazy, Opole 1989, s. 103.
 10. Włodzimierz Kaczorowski, Sejmy konwokacyjny i elekcyjny w okresie bezkrólewia 1632 r., Opole 1986, s. 366.
 11. Volumina Legum, t. III, Petersburg 1859, s. 316.
 12. Magdalena Ujma, Sejmik lubelski w latach 1572-1696, Warszawa 2003, s. 236.
 13. Przemysław Paradowski, W obliczu „nagłych potrzeb Rzeczypospolitej”. Sejmy ekstraordynaryjne za panowania Władysława IV Wazy, Toruń 2005, s. 248.
 14. Jan Dzięgielewski, Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV, Warszawa 1992, s. 168.

Bibliografia

edytuj