Belgijskie monety euro

Wszystkie awersy belgijskich monet euro przedstawiają profil króla Alberta II, panującego w latach 1993-2013. Podobnie jak na większości z innych krajów, wizerunek otacza dwanaście gwiazd. Dodatkowo z prawej strony umieszczono monogram monarchy. Autorem projektu jest Jan Alfons Keustermans[1].

Pierwsza seria monet belgijskich nie była zgodna z zaleceniami Komisji Europejskiej, która narzucała obowiązek przedstawienia gwiazdek w obwódce w takiej samej postaci jak na fladze Unii Europejskiej. Przygotowano więc nowe projekty, które były dostosowane do tych wymagań. Monety według tego projektu wyemitowano w 2008 roku. Przesunięto w nich monogram oraz datę emisji z obwódki do centralnej części monety. Zmieniono też wizerunek władcy. Naruszono tym samym inną zasadę, która zabrania zmiany wizerunków stron narodowych do końca 2008 roku, z wyjątkiem sytuacji, w których następuje zmiana panującego władcy. W związku z tym w 2009 roku wyemitowano trzecią serię monet, która różniła się od serii drugiej jedynie wizerunkiem władcy, który widniał na monetach serii pierwszej.

Okolicznościowe 2 euroEdytuj

  • 2005: Belgijsko-Luksemburska Unia Ekonomiczna
  • 2006: Renowacja Atomium w Brukseli
  • 2008: 60 rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
  • 2009: 200. rocznica urodzin Luisa Brailla
  • 2010: Przewodnictwo Belgii w Unii Europejskiej
  • 2011: Stulecie Międzynarodowego Dnia Kobiet

Emisje wspólneEdytuj

  • 2007: 50 rocznica podpisania traktatów rzymskich
  • 2009: Dziesięciolecie unii gospodarczej i walutowej
  • 2012: 10. rocznica wprowadzenia wspólnej waluty euro do obiegu

PrzypisyEdytuj