Bernhard Waldenfels

Bernhard Waldenfels (ur. 17 marca 1934 w Essen) – niemiecki filozof, emerytowany profesor Uniwersytetu w Bochum. Jest wybitnym interpretatorem współczesnej myśli francuskiej, zajmuje się też filozofią języka i fenomenologią. Waldenfels podejmuje i rozwija fenomenologiczną koncepcję "świata życia" (Lebenswelt), która weszła do filozoficznego języka dzięki "późnej" twórczości Edmunda Husserla. Proponuje nowe spojrzenie na tradycję fenomenologii i próbę jej przewartościowania ("radykalizację fenomenologii"[1]), inspirując się przede wszystkim myślą Maurice'a Merleau-Ponty'ego. Refleksja Waldenfelsa sytuuje się także w kontekście sporu o ponowoczesność[2]. Zalicza się go do najwybitniejszych współczesnych ksenologów (badaczy zjawiska obcości)[3].

PublikacjeEdytuj

 • Das sokratische Fragen, Meisenheim: A. Hain 1961
 • Das Zwischenreich des Dialogs. Sozialphilosophische Untersuchungen in Anschluß an E. Husserl, Den Haag: M. Nijhoff 1971 (japan. 1986)
 • Der Spielraum des Verhaltens, F./M.: Suhrkamp 1980 (japan. 1987)
 • Phänomenologie in Frankreich, F./M.: Suhrkamp 1983
 • In den Netzen der Lebenswelt, F./M.: Suhrkamp 1985, ²1994 (serbokroat. 1991)
 • Ordnung im Zwielicht, F./M.: Suhrkamp 1987 (engl. 1996)
 • Der Stachel des Fremden, F./M.: Suhrkamp 1990, 1998 (slowen., tschech. 1998)
 • Einführung in die Phänomenologie, München: Fink 1992 (span. 1997, korean. 1998, ukrain. 2002)
 • Antwortregister, F./M.: Suhrkamp 1994
 • Deutsch-Französische Gedankengänge, F./M.: Suhrkamp 1995
 • Topographie des Fremden - Studien zur Phänomenologie des Fremden 1, F./M.: Suhrkamp 1997 (poln. 2002, ukrain. 2004)
 • Grenzen der Normalisierung - Studien zur Phänomenologie des Fremden 2, F./M.: Suhrkamp 1998
 • Sinnesschwellen - Studien zur Phänomenologie des Fremden 3, F./M.: Suhrkamp 1999
 • Vielstimmigkeit der Rede - Studien zur Phänomenologie des Fremden 4, F./M.: Suhrkamp 1999
 • Das leibliche Selbst, hg. von R. Giuliani, F./M.: Suhrkamp 2000 (japan. 2004)
 • Einführung in die Phänomenologie, München: Fink 1992 (span. 1997, korean. 1998, ukrain. 2002)
 • Verfremdung der Moderne, Wallstein: Göttingen; 2001
 • Bruchlinien der Erfahrung, F./M.: Suhrkamp 2002
 • Spiegel, Spur und Blick. Zur Genese des Bildes, Köln: Salon Verlag 2003
 • Findigkeit des Körpers, Norderstedt: Books on Demand 2004
 • Phänomenologie der Aufmerksamkeit, F./M.: Suhrkamp 2004
 • Idiome des Denkens. Deutsch-Französische Gedankengänge II, F./M.: Suhrkamp (2005)
 • Grundmotive einer Phänomenologie des Fremden, F./M.: Suhrkamp (2006) (poln. 2009)
 • Schattenrisse der Moral, F./M.: Suhrkamp 2006
 • Antwortregister F./M: Suhrkamp 2007

Książki i artykuły dostępne w języku polskimEdytuj

 • Pogardzana doxa, [w:] Krasnodębski, Zdzisław; Nellen, Klaus (red.), Świat przeżywany. Fenomenologia i nauki społeczne,

Warszawa 1983.

 • Rozumienie i porozumienie. Filozofia społeczna Alfreda Schutza, [w:] Krasnodębski, Zdzisław (red.), Fenomenologia i socjologia, Warszawa 1989.
 • Doświadczenie Innego: między zawłaszczeniem a wywłaszczeniem, [w:] Kozakiewicz, Helena; Mokrzycki, Edmund; Siemek, Marek J. (red. nauk.), Racjonalność współczesności. Między filozofią a socjologią, Warszawa 1992.
 • Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego, Warszawa 1992.
 • Radykalizacja doświadczenia jako podstawa fenomenologii, "Fenomenologia", nr 1/2003.
 • Podstawowe motywy fenomenologii obcego, Warszawa 2006.

PrzypisyEdytuj

 1. Por. Pogardzana doxa, [w:] Krasnodębski, Zdzisław; Nellen, Klaus (red.), Świat przeżywany. Fenomenologia i nauki społeczne, Warszawa 1983.
 2. Por. Wstęp, [w:] Krasnodębski, Zdzisław; Nellen, Klaus (red.), Świat przeżywany. Fenomenologia i nauki społeczne, Warszawa 1983, s. 12-13, przypis.
 3. Por. Na antypodach obcości, [w:] Oblicza obcości, Jedliński, Marek (red.), Bydgoszcz 2016.