Bilans handlowy

Bilans handlowy – różnica między eksportem a importem danego państwa. Dodatni bilans handlowy jest nazywany także nadwyżką handlową, ujemny deficytem handlowym. Bilans handlowy jest częścią bilansu płatniczego. Czynniki wpływające na bilans handlowy:

Bilans handlowy w Polsce ma zazwyczaj wartość ujemną, co oznacza, że import przeważa nad eksportem.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj