Biuro Personalne Ministerstwa Spraw Wojskowych

Biuro Personalne Ministerstwa Spraw Wojskowych – centralny organ Ministerstwa Spraw Wojskowych właściwy w sprawach personalnych[1].

Biuro Personalne Ministerstwa Spraw Wojskowych zostało utworzone w 1927 roku z komórek zlikwidowanego Oddziału V Sztabu Generalnego[2], w celu koordynowania i ujednolicenia zarządzeń personalnych ministra spraw wojskowych dotyczących wojska lądowego, marynarki wojennej, duchowieństwa wojskowego oraz funkcjonariuszy cywilnych zatrudnionych w instytucjach wojskowych[3]. 7 grudnia 1927 roku minister spraw wojskowych zatwierdził organizację i skład osobowy biura. Szef biura podlegał bezpośrednio ministrowi spraw wojskowych i posiadał upoważnienie ministra spraw wojskowych do wydawania i podpisywania w jego imieniu zarządzeń personalnych we wszystkich sprawach, co do których nie została zastrzeżona osobista decyzja ministra spraw wojskowych i Prezydenta Rzeczypospolitej. Szef biura posiadał w stosunku do podwładnego sobie personelu biura uprawnienia dowódcy okręgu korpusu[4].

Organizacja biura w 1927 rokuEdytuj

Organizacja biura w grudniu 1927 roku:

 • szef biura oraz jego zastępca,
 • wydział ogólny,
 • wydział wyższych dowództw,
 • wydział ewidencyjny,
 • samodzielny referat szeregowych zawodowych i szeregowych nadterminowych,
 • samodzielny referat funkcjonariuszy cywilnych.

Skład osobowy biura obejmował jednego generała, 27 oficerów sztabowych broni, 9 oficerów administracyjnych, 10 podoficerów zawodowych i naterminowych oraz 28 urzędników cywilnych i 5 niższych funkcjonariuszy cywilnych. Szeregowi – ordynansi osobiści oficerów sztabowych oraz szeregowi ordynansi do koni w liczbie trzech byli przydzielani z batalionu sztabowego MSWojsk[5].

Struktura i obsada personalna biuraEdytuj

Szefowie biura
Zastępcy szefa biura
Organizacja i obsada personalna w 1939

Pokojowa obsada personalna dowództwa w marcu 1939 roku[8][a]:

 • szef biura – płk piech. Marian Adam Chilewski
 • zastępca szefa Biura ds. rezerw – ppłk piech. Jan II Mazurkiewicz
 • sekretarz szefa biura – kpt. int. Burzyński Władysław

Wydział I Ogólno-Organizacyjny

 • szef Wydziału – ppłk piech. Stanisław Kordziński
 • zastępca szefa – mjr piech. Józef Edward Groszek
 • kierownik referatu 1 organizacyjnego – mjr piech. Józef Antoni Skórnicki †1940 Charków[10]
 • kierownik referatu 2 spraw prawnych i honorowych – mjr aud. Staniszewski Zygmunt
 • kierownik referatu 3 odznaczeń i redakcji „Dziennika Personalnego” – kpt. adm. (piech.) Sowa Stanisław
 • kierownik referatu 4 podoficerów zawodowych i nadterminowych – kpt. adm. (piech.) Jan Komarnicki
 • referent – kpt. adm. (piech.) Myczkowski Stanisław

Wydział II Oficerów Służby Stałej

 • szef – ppłk adm. (piech.) Franciszek Lewcio †1940 Charków[11]
 • zastępca szefa – mjr kaw. Stanisław Jan Wołoszyn-Broczyński †1940 Charków[12]
 • kierownik referatu 1 piechoty – mjr piech. Józef II Komenda †1940 Charków[13]
 • referent – kpt. adm. (piech.) Sliżewicz Wacław
 • kierownik referatu 2 kawalerii i taborów – mjr adm. (art.) Władysław Ekiert
 • kierownik referatu 3 artylerii – mjr art. Józefkowicz Zygmunt
 • referent – kpt. art. Skupiński Jan
 • kierownik referatu 4 broni pancernych i saperów – kpt. br. panc. Ciszewski Julian
 • kierownik referatu 5 łączności i żandarmerii – kpt. adm. (piech.) Plackowski Wacław Marceli
 • kierownik referatu 6 uzbrojenia, audytorów i geografów – mjr uzbr. Pater Bronisław Wawrzyniec
 • kierownik referatu 7 administracji, intendentury i K.K. – kpt. adm. (int.) Pieniący-Pieniążek Wiktor
 • kierownik referatu 8 zdrowia i weterynarii – kpt. lek. dr Włodzimierz Eugeniusz Krementowski †1940 Charków[14]
 • referent – kpt. san. Merchut Alojzy
 • kierownik referatu 9 ewidencyjnego – mjr adm. (art.) Obstarczyk Franciszek
 • referent – kpt. adm. (piech.) Żelazowski Teodor Marian

Wydział III Rezerw

 • szef – mjr adm. (piech.) Bronikowski Tadeusz Piotr
 • zastępca szefa – mjr adm. (piech.) Wielkopolan Stanisław
 • kierownik referatu 1 piechoty – mjr adm. (piech.) Krygiel Marian
 • referent – kpt. adm. (piech.) Stanisław Wyszyński †1940 Charków[15]
 • kierownik referatu 2 kawalerii i taborów – mjr kaw. Leon Jan Panczakiewicz †1940 Charków[16]
 • kierownik referatu 3 artylerii – mjr adm. (art.) Kaleta Wiktor Rudolf
 • kierownik referatu 4 broni pancernych i saperów – kpt. adm. (sap.) Jan Fuhrman †1940 Charków[17]
 • kierownik referatu 5 łączności i żandarmerii – kpt. żand. Ryszard Sikorski †1940 Charków[18]
 • kierownik referatu 6 uzbrojenia, audytorów i geografów – kpt. uzbr. Duszkiewicz Edward
 • kierownik referatu 7 intendentury i KK – kpt. int. Federowicz Edward
 • kierownik referatu 8 zdrowia i weterynarii – mjr lek. dr Jaros Wacław
 • kierownik referatu 9 ogólnego – kpt. int. Bieliński Edward

Wydział IV Obsad Sztabów i Wyższych Dowództw

 • szef – mjr piech. Nałęcz-Koniuszewski Jan Zdzisław
 • kierownik referatu 1 obsad pokojowych – mjr adm. (art.) Stanisław I Konasiewicz
 • referent – kpt. adm. (piech.) Hola Józef
 • kierownik referatu 2 obsad wojennych – mjr adm. (piech.) Ferdynand Mazaraki †1940 Charków[19]
 • referent – kpt. adm. (piech.) Kowalówka Józef I

UwagiEdytuj

 1. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[9].

PrzypisyEdytuj

 1. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 35 z 7 grudnia 1927 roku, poz. 409.
 2. Böhm 1994 ↓, s. 161.
 3. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 35 z 7 grudnia 1927 roku, poz. 409.
 4. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 35 z 7 grudnia 1927 roku, poz. 409.
 5. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 35 z 7 grudnia 1927 roku, poz. 409.
 6. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 9 z 27 kwietnia 1929 roku, s. 118, równocześnie był kierownikiem Samodzielnego Referatu Personalnego GISZ.
 7. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 7 czerwca 1934 roku, s. 140.
 8. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 433.
 9. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VI.
 10. Księga Cmentarna Charkowa 2003 ↓, s. 491.
 11. Księga Cmentarna Charkowa 2003 ↓, s. 297.
 12. Księga Cmentarna Charkowa 2003 ↓, s. 609.
 13. Księga Cmentarna Charkowa 2003 ↓, s. 238.
 14. Księga Cmentarna Charkowa 2003 ↓, s. 262.
 15. Księga Cmentarna Charkowa 2003 ↓, s. 618.
 16. Księga Cmentarna Charkowa 2003 ↓, s. 397.
 17. Księga Cmentarna Charkowa 2003 ↓, s. 120.
 18. Księga Cmentarna Charkowa 2003 ↓, s. 484.
 19. Księga Cmentarna Charkowa 2003 ↓, s. 338.

BibliografiaEdytuj

 • Tadeusz Böhm: Z dziejów naczelnych władz wojskowych II Rzeczypospolitej. Organizacja i kompetencje Ministerstwa Spraw Wojskowych w latach 1918-1939. Warszawa: Wydawnictwo Bellona, 1994. ISBN 83-11-08368-1.
 • Jerzy Ciesielski, Zuzanna Gajowniczek, Grażyna Przytulska, Wanda Krystyna Roman, Zdzisław Sawicki, Robert Szczerkowski, Wanda Szumińska: Charków. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego. Jędrzej Tucholski (red.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM, 2003. ISBN 83-916663-5-2.
 • Ryszard Rybka, Kamil Stepan: Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939. T. 29. Kraków: Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego. Biblioteka Jagiellońska, 2006. ISBN 83-7188-899-6.