Bogdan Łazarkiewicz

Bogdan Łazarkiewicz (ur. 10 października 1929 w Mokrzeszy) – profesor doktor habilitowany nauk medycznych specjalizujący się w chirurgii ogólnej. W latach 1978-1984 prorektor (dwie kadencje) a od 1987 do 1990 rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 2000 roku na emeryturze.

ŻyciorysEdytuj

Studiował na wrocławskiej Politechnice, Uniwersytecie Wrocławskim oraz uczelni, której później przewodził. Lekarzem został w 1954 roku. Pracował w kilku placówkach ochrony zdrowia Wrocławia oraz Akademii. W latach 1961-2000 pracował w II Klinice Chirurgicznej AM we Wrocławiu. Szybko wspinał się po szczeblach kariery:

  • 1964: doktor nauk medycznych
  • 1972: doktor habilitowany
  • 1981: profesor nadzwyczajny
  • 1989: profesor zwyczajny.

Doktor honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu (2002 r.) i Akademii Medycznej we Wrocławiu (2009 r.). Napisał ponad 320 prac na temat chirurgii jamy brzusznej, gruczołów i narządów oraz układu krążenia. Zajmował się także obrażeniami wielonarządowymi, urazami termicznymi a także chorobami, które krzyżowały chirurgię i z ginekologią i urologią.

Pod jego patronatem wykształciło się wielu chirurgów. Patronował dwudziestu doktorom i trzem pracom habilitacyjnym.

Pełnił m.in. funkcje:

  • Przewodniczący Wrocławskiego i Dolnośląskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich: 1993-1995
  • Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich: 1989-1991.

CzłonkostwoEdytuj

Faktyczne lub honorowe:

A także współredagowanie czasopism naukowych.

Ordery, odznaczenia i wyróżnieniaEdytuj

Wymieniono tylko część:

Nagradzany również przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

BibliografiaEdytuj

PrzypisyEdytuj