Bolesław Krupiński

Bolesław Krupiński (ur. 15 marca 1893 w Woronczynie na Wołyniu, zm. 24 października 1972 w Warszawie) – specjalista w dziedzinie górnictwa, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Śląskiej. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk od 1961 r.[1], członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego[2].

Grób Bolesława Krupińskiego i jego żony Haliny

Życiorys

edytuj

Syn Michała i Lucyny z d. Mazurkiewicz. Po ukończeniu gimnazjum w Łucku i zdaniu w roku 1911 matury, kształcił się w Instytucie Górniczym w Petersburgu. Swoją praktykę górniczą rozpoczął w 1914 roku w Zagłębiu Dąbrowskim, gdzie do 11 listopada 1918 roku pracował w kopalni „Niwka-Modrzejów”. W czerwcu 1923 ukończył, z wyróżnieniem, Akademię Górniczą w Krakowie, otrzymując dyplom inżyniera górniczego. W latach 1929–1934 był naczelnym inżynierem grupy południowych kopalń Towarzystwa Kopalń i Zakładów Hutniczych w Sosnowcu. Od 1934 roku aż do wybuchu II wojny światowej był dyrektorem kopalń Rybnickiego Okręgu Węglowego. W 1939 roku aresztowany przez gestapo i więziony w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie, ostatecznie przetrwał okupację w Warszawie, działając w konspiracji.

Po wojnie pełnił wiele funkcji w górnictwie. W latach 1945–1949 był naczelnym dyrektorem technicznym Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego. Od 1950 roku był wiceministrem górnictwa, przewodniczącym Rady Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa, od 1956 roku do końca życia był przewodniczącym Państwowej Rady Górnictwa. Pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Komitetu Węglowego Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie i przewodniczył siedmiu Światowym Kongresom Górniczym.

Swoją działalność zawodową łączył z karierą naukową. Od 1950 roku jako profesor zwyczajny prowadził Katedrę Ekonomiki i Organizacji Górnictwa w krakowskiej AGH. W latach 1960–1969 był przewodniczącym Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1968) oraz Uniwersytetu Politechnicznego w Limie (1972).

Został pochowany w Alei Zasłużonych Cmentarza Wojskowego na Powązkach (kwatera C2-tuje-1)[3].

Od 1914 był żonaty z Haliną z d. Koczorowską.

Ordery i odznaczenia

edytuj

Upamiętnienie

edytuj

29 stycznia 1973 roku Technikum Górnicze w Rybniku otrzymało imię Bolesława Krupińskiego[7].

Zobacz : Kopalnia Węgla Kamiennego Krupiński.

Przypisy

edytuj
  1. Krupiński Bolesław [online], Polska Akademia Nauk [dostęp 2019-12-13].
  2. Lista członków Polskiego Towarzystwa Geologicznego, stan na 31 stycznia 1971, Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego Tom XL-1970, Zeszyt 3-4, Kraków 1971
  3. Miasto st. Warszawa - Cmentarze (wyszukiwarka)
  4. M.P. z 1955 r. nr 10, poz. 104 „w 10 rocznicę Polski Ludowej, z okazji Dnia Górnika za zasługi w pracy zawodowej w dziedzinie przemysłu węglowego”.
  5. Najwyższe odznaczenia dla zasłużonych obywateli Polski Ludowej, „Trybuna Robotnicza”, nr 173, 22 lipca 1959, s. 7.
  6. M.P. z 1932 r. nr 259, poz. 297 „za zasługi na polu przemysłu wojennego”.
  7. Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku. 1950-2010 [online], s. 28 [dostęp 2023-02-03].

Bibliografia

edytuj