Bruzda Zbąszyńska

Bruzda Zbąszyńska lub Obniżenie Obrzańskie (315.44) – wschodnia część Pojezierza Lubuskiego, między Pojezierzem Łagowskim na zachodzie i Pojezierzem Poznańskim na wschodzie.

Bruzda Zbąszyńska
Mapa regionu
Prowincja

Niż Środkowoeuropejski

Podprowincja

Pojezierza Południowobałtyckie

Makroregion

Pojezierze Lubuskie

Mezoregion

Bruzda Zbąszyńska

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Polska:
województwo lubuskie,
województwo wielkopolskie

Jest to szerokie obniżenie wykorzystywane przez lewy dopływ WartyObrę. Wypełniona jest utworami polodowcowymi (głównie – pola kemowe), związanymi z wytapianiem się lądolodu.

Znajduje się na niej duża liczba jezior rynnowych. Do największych zalicza się: Jezioro Zbąszyńskie, Jezioro Lubikowskie i Jezioro Chobienickie.

Region jest znacznie zalesiony. Główne miasta: Międzyrzecz, Zbąszyń.

Zobacz też

edytuj

Bibliografia

edytuj
  • Piotr Maluśkiewicz, Słownik Krajoznawczy Wielkopolski, Warszawa-Poznań: PWN, 1992.
  • J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, Warszawa: PWN, 2002, ISBN 83-01-13897-1.
  • Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, Warszawa,: PWN, 1998, ISBN 83-01-12677-9.
  • Marek Lityński, Obra – przewodnik dla kajakarzy, Pascal, 2005, ISBN 83-7304-444-2, ISBN 978-83-7304-444-9.