Ten artykuł dotyczy systematyki psowatych. Zobacz też: kły (łac. canini).

Caniniplemię ssaków drapieżnych należące do rodziny psowatych. Psy różnią się od lisów większymi kłami i łamaczami, okrągłymi źrenicami, większą wytrzymałością w pogoni za zdobyczą, występowaniem stałej czołowej zatoki, szerszej czaszki, u większych psów obecny jest grzebień strzałkowy na potylicy. Plemię psów właściwych wytworzyło trzy podplemiona:

Canini
G. Fischer, 1817
Ilustracja
Szakal czaprakowy
Systematyka
Domena eukarionty
Królestwo zwierzęta
Typ strunowce
Podtyp kręgowce
Gromada ssaki
Podgromada żyworodne
Infragromada łożyskowce
Rząd drapieżne
Rodzina psowate
Podrodzina Caninae
Plemię Canini