Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

zlikwidowany ośrodek szkolenia SG

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej imienia Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie – zlikwidowany ośrodek szkolenia Straży Granicznej z siedzibą w Koszalinie w województwie zachodniopomorskim.

Centralny Ośrodek Szkolenia
Straży Granicznej
im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
Logo
Państwo

 Polska

Data utworzenia

19 marca 1992

Data likwidacji

1 października 2023

Siedziba

Koszalin

Ostatni Komendant Ośrodka

płk SG dr
Piotr Boćko[1]

Adres
75-531 Koszalin
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92
Położenie na mapie Koszalina
Mapa konturowa Koszalina, w centrum znajduje się punkt z opisem „Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego”
Położenie na mapie województwa zachodniopomorskiego
Mapa konturowa województwa zachodniopomorskiego, u góry po prawej znajduje się punkt z opisem „Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, u góry po lewej znajduje się punkt z opisem „Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego”
Ziemia54°11′53,6″N 16°12′38,0″E/54,198222 16,210556
Strona internetowa
Centralne obchody Święta Straży Granicznej w COS SG w Koszalinie (maj 2022)

Formowanie i zmiany organizacyjne edytuj

Do 1992 roku kompleks budynków wykorzystywany był przez Bałtycki Oddział Straży Granicznej. Powołanie przez Komendanta Głównego zarządzeniem nr 019 z 19 marca 1992 Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej[a] było początkiem podjęcia przez stan osobowy jednostki w Koszalinie tworzenia nowych warunków do szkolenia na potrzeby pododdziałów granicznych[2].

W 1993 w Ośrodku w opracowano „Ramowy program szkolenia funkcjonariuszy służby kandydackiej”, który stał się również podstawą do opracowywania szczegółowych programów szkolenia we wszystkich pododdziałach granicznych. Szkolenie poszczególnych specjalistów rozpoczęto w oparciu o istniejącą dobrą bazę szkoleniową ze strażnicą szkolną w Łazach[2].

16 kwietnia 1993, decyzją nr 17, komendant główny SG nadał Ośrodkowi sztandar, który uroczyście wręczony został 19 czerwca 1993.

W listopadzie 1993 rozpoczęto pierwszy kurs podoficerski dla funkcjonariuszy w służbie stałej i przygotowawczej, m.in. w specjalnościach łączności i logistyki[3].

W 1995 rozpoczęto kształcenie oficerów o profilu operacyjno–rozpoznawczym w pozyskanym z Morskiego Oddziału SG obiekcie po byłej strażnicy w Mielnie–Unieściu[4].

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie otrzymał ufundowany przez społeczeństwo województwa zachodniopomorskiego nowy sztandar[5], nadany 23 lutego 2007 roku przez Ministra Straw Wewnętrznych i Administracji[6]. Jego uroczyste wręczenie odbyło się 19 marca 2007 roku podczas obchodów piętnastolecia powstania Ośrodka, połączone z nadaniem imienia Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego[7]. Odbyło się również pożegnanie sztandaru, pod którym Ośrodek występował od 1993 roku[8].

Zarządzeniem nr 64 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 listopada 2010 określono i wprowadzono symbol Centralnego Ośrodka Straży Granicznej w Koszalinie[9].

Od 10 marca 2014 funkcjonowanie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie reguluje Zarządzenie nr 39 Komendanta Głównego Straży Granicznej z 7 marca 2014 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie[10].

Zarządzeniem nr 53 Komendanta Głównego SG z 28 sierpnia 2023 30 września 2023 Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej uległ likwidacji, a na jego miejsce 1 października 2023 powołana została Wyższa Szkoła Straży Granicznej[11].

Zadania Ośrodka edytuj

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej prowadził szkolenia dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej na zasadach określonych w przepisach w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.

Podstawowym zadaniem Ośrodka było szkolenie i przygotowanie funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej do prawidłowego wykonywania zadań Straży Granicznej.

Do zadań Ośrodka należało w szczególności edytuj

 1. Prowadzenie szkolenia podstawowego.
 2. Prowadzenie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej.
 3. Prowadzenie szkolenia w zakresie szkoły chorążych.
 4. Prowadzenie przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej w formie stacjonarnego lub zaocznego kursu oficerskiego.
 5. Realizowanie doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej z uwzględnieniem podziału obszarów szkoleń zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.
 6. Kształtowanie u słuchaczy umiejętności wykorzystania uzyskanej wiedzy podczas wykonywania obowiązków służbowych.
 7. Wyrabianie u słuchaczy nawyku samokształcenia poprzez wdrażanie do systematycznego uzupełniania i pogłębiania uzyskanej wiedzy.
 8. Kształtowanie u słuchaczy poczucia odpowiedzialności za państwo polskie i poszanowanie praw człowieka.
 9. Udzielanie pomocy szkoleniowej i innej jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Straży Granicznej w celu zapewnienia realizacji zadań przez te jednostki i komórki.
 10. Wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji nieetatowego pododdziału odwodowego centralnego podporządkowania Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.
 11. Organizowanie i przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych kandydatów do służby w Straży Granicznej na zasadach określonych w przepisach w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.
 12. Zaopatrywanie nowo przyjmowanych do służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w elementy umundurowania wyjściowego.
Źródło:[10].

Ośrodek prowadził szkolenia dla edytuj

 1. Służb, organów i instytucji wykonujących zadania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego
 2. Innych niż wymienione w pkt. 1 organów i podmiotów krajowych
 3. Zagranicznych służb, organów i instytucji wykonujących zadania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Źródło:[10].

Struktura organizacyjna Ośrodka edytuj

Strukturę organizacyjną Ośrodka stanowiły:

 • Kierownictwo, w tym:
  • Komendant Ośrodka
  • Zastępcy Komendanta Ośrodka
  • Główny Księgowy
  • Zespół Stanowisk Samodzielnych
  • Referat Kontroli
 • Komórki organizacyjne:
  • Zakład Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych
  • Zakład Operacyjno–Rozpoznawczy
  • Zakład Ogólnozawodowy
  • Zakład Organizacji Dydaktyki
  • Wydział Kadr i Organizacji
  • Wydział Ochrony Informacji
  • Pion Głównego Księgowego
  • Wydział Łączności i Informatyki
  • Wydział Techniki i Zaopatrzenia
  • Wydział Gospodarki Mundurowej-Centralny Magazyn Mundurowy Straży Granicznej
  • Służba Zdrowia Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z siedzibą w Koszalinie.

Komendant Ośrodka sprawował bezpośredni nadzór nad edytuj

 1. Zastępcami Komendanta Ośrodka
 2. Głównym Księgowym
 3. Zespołem Stanowisk Samodzielnych, z wyłączeniem specjalisty lub inspektora do spraw przeciwpożarowych
 4. Referatem Kontroli
 5. Wydziałem Kadr i Organizacji
 6. Wydziałem Ochrony Informacji.

Komendant Ośrodka kierował Ośrodkiem przy pomocy edytuj

 1. Zastępców Komendanta Ośrodka
 2. Głównego Księgowego
 3. Kierowników zakładów
 4. Naczelników wydziałów
 5. Kierownika Służby Zdrowia Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z siedzibą w Koszalinie
 6. Zespołu Stanowisk Samodzielnych
 7. Starszego specjalisty-koordynatora Referatu Kontroli.
Źródło:[10][12]

Komendanci COSSG edytuj

 • gen. bryg. SG Tadeusz Frydrych (1992–2003)
 • płk SG Przemysław Schielke (2003–2013)
 • płk SG Grzegorz Skorupski (2013–2018)
 • płk SG dr Piotr Boćko (2018–2023).

Zobacz też edytuj

Uwagi edytuj

 1. Początkowo jako Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej (Gacek 2007 ↓, s. 79).

Przypisy edytuj

 1. Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej.
 2. a b Frydrych 2012 ↓, s. 144.
 3. Frydrych 2012 ↓, s. 151.
 4. Frydrych 2012 ↓, s. 155.
 5. Dz.U. z 2018 r. poz. 1132
 6. Gacek 2007 ↓, s. 90.
 7. Gacek 2007 ↓, s. 78–79.
 8. Gacek 2007 ↓, s. 87-88.
 9. Zarządzenie nr 64 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2.11.2010 r. sprawie określenia wzorów symboli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG 2010.11, poz. 53)
 10. a b c d Zarządzenie nr 39 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie (Dz. Urz. KGSG 2014.57 Ogłoszony: 2014-03-07)
 11. Zarządzenie nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zniesienia Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie (Dz. Urz. KGSG 2023.46 Ogłoszony: 28.08.2023). 2023-09-303. [dostęp 2024-01-17]. (pol.).
 12. Zarządzenie nr 26 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 14 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie (Dz. Urz. KGSG 2015.23 Ogłoszony: 2015-04-14)

Bibliografia edytuj

 • Tadeusz Frydrych: Podstawy Szkolenia w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej. W: Biuletyn 4/2012. T. Z historii Ochrony Granic. Koszalin: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 2012, s. 142-163. ISSN 1492-2505. (pol.).
 • Jarosław Gacek: Nowy sztandar dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. W: Biuletyn 2/2007. T. Ośrodki szkolenia. Koszalin: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 2007, s. 78–99. ISSN 1492-2505. (pol.).