Chorwaci wschodni

Chorwaci wschodni (ukr. Білі хорвати, „Biali chorwaci”) – plemię wschodniosłowiańskie wymienione czterokrotnie w kronice Nestora.

Orientacyjna mapa rozmieszczenia plemion Europy Wschodniej w średniowieczu

Dane historyczne o Chorwatach wschodnichEdytuj

Za rządów Olega Mądrego Chorwaci podporządkowali się Rusi Kijowskiej. Włodzimierz I Wielki toczył z nimi wojnę w roku 992. Rezultat tej wojny jest nieznany.

Lokalizacja plemienia Chorwatów na terenie Słowiańszczyzny wschodniejEdytuj

Historiografia zwykle lokalizuje Chorwatów ruskich nad górnym Dniestrem na północ od siedzib Uliczów (Kowalenko 1962). Ten pogląd pojawia się w wielu podręcznikach i opracowaniach popularnych.

Odmienną lokalizację zaproponował polski badacz Janusz Kotlarczyk (1971; 1970), który odniósł Chorwatów do rozległego osadnictwa słowiańskiego nad Donem. Hipoteza ta jest akceptowana przez niektórych badaczy (np. Witczak 2003: 157).

Niektórzy badacze (np. Lewicki 1948) próbowali lokalizować tych Chorwatów w górnym biegu Wisły.

Zobacz teżEdytuj

  • Chorwaci - plemię południowosłowiańskie.
  • Chorwaci w Czechach - plemię zachodniosłowiańskie.

BibliografiaEdytuj