Czarny rynek – potoczne określenie oznaczające zarówno obrót nielegalnymi towarami i usługami (w takim znaczeniu nie należy mylić go z szarą strefą, która obejmuje nielegalny obrót legalnymi towarami i usługami[1]), jak każdy obrót dokonywany niezgodnie z obowiązującym w danym kraju prawem[2]. Czarny rynek polega m.in. na odpłatnym:

 • obrocie towarami nielegalnymi (np. narkotykami, bronią, ludźmi),
 • obrocie towarami pochodzącymi z przemytu,
 • rozpowszechnianiu materiałów objętych prawem autorskim bez zezwolenia,
 • wykonywania usług nielegalnych,
 • bimbrownictwie,
 • handlu nielegalnie wyciętym drewnem,
 • handlu nielegalnymi przedmiotami pochodzenia zwierzęcego (np. kością słoniową, rogami nosorożców),
 • handlu ludzkimi organami (nazywanego również czerwonym rynkiem),
 • handlu legalnymi towarami, lecz pochodzącymi z kradzieży,
 • handlu przemyconymi zagranicznymi towarami z pominięciem podatków (akcyza, VAT),
 • handlu walutami po kursie innym niż ustalony przez bank centralny kurs sztywny,
 • handel towarami po innym kursie niż cena uregulowana ustawowo,
 • sprzedaż towarów za cenę wyższą lub niższą, niż wynosi granica określona przez wyroki urzędów antymonopolowych.

Do uczestnictwa podmiotów gospodarczych w czarnym rynku może prowadzić:

 • skłonność do unikania płacenia podatków (VAT, PIT, CIT itd.),
 • chęć ukrycia źródła uzyskanego majątku,
 • opłacalność uczestnictwa w czarnym rynku.

Czarny rynek jest polem działania dla m.in. świata przestępczego, który ze względu na nielegalność prowadzonych transakcji nie może ujawnić źródeł dochodów. Czarny rynek bardzo silnie rośnie w sytuacji wojny, kiedy zniszczenia wojenne i poważne ograniczenie roli państwa nie pozwala na walkę z wszelkiego rodzaju przestępczością.

Od 2014 r. szacunki dotyczące wielkości czarnego rynku są uwzględniane przy liczeniu produktu krajowego brutto[3].

Charakterystyczną cechą czarnego rynku jest wycena sprzedawanych towarów. Jeżeli sprzedawane dobro pochodzi z kradzieży, wówczas jest ono sprzedawane poniżej ceny rynkowej, ponieważ koszty związane z opodatkowaniem i gwarancjami nie obejmują czarnego rynku. Z drugiej strony, w sytuacji gdy proces produkcji danego towaru wymaga odpowiedniej wiedzy i nakładów pracy, jego transport wiąże się z niebezpieczeństwem, zaś państwo surowo karze handel danym dobrem, wówczas jego cena jest znacznie wyższa w porównaniu z jego ceną rynkową.

Regulacje państwowe

edytuj

Działania państw mogą zarówno tworzyć, jak i niszczyć całe branże należące do czarnego rynku. Przykładem takiej sytuacji jest amerykańska prohibicja, która przeniosła handel alkoholem do podziemia. Z drugiej strony podobną sytuację można zaobserwować w przypadku handlu miękkimi narkotykami, co jest podstawowym argumentem przytaczanym przez zwolenników depenalizacji i legalizacji marihuany.

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. Pomocnik Olimpijczyka: Elementy wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej (wydanie II), Rafał Belka, Kamil Grabowski, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2010, s. 28.
 2. czarny rynek, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2019-02-21].
 3. Wzrost gospodarczy dzięki przestępcom - czarny rynek podniesie nam PKB - Rynek Pracy [online], rynekpracy.pl [dostęp 2018-02-07] (pol.).