Czuwajmy – obecnie, harcerski kwartalnik duszpasterski, duszpasterstwa harcerek i harcerzy oraz Harcerskich Kręgów Kleryckich Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Czuwajmy
Częstotliwość Kwartalnik
Państwo Polska
Wydawca 1985-1990 Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej w Krakowie
1990-1994 Krajowe Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy
od 2004 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Organ prasowy od 2004 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Rodzaj czasopisma Harcerstwo
Redaktor naczelny hm. Andrzej Jaworski
Format A4
ISSN 1232-7239
Strona internetowa

HistoriaEdytuj

W początkowym okresie pismo było wydawane przez Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej w Krakowie jako czasopismo niezależne, ideowe, będąc jednocześnie głosem środowisk związanych z Ruchem Harcerskim. Pomysł wydawania ogólnopolskiego czasopisma duszpasterskiego przedstawił prymasowi Józefowi Glempowi Przewodniczący Ruchu Harcerskiego hm. Jerzy Parzyński w sierpniu 1984 roku. W wyniku akceptacji tego projektu w kwietniu 1985 roku ukonstytuował się pierwszy niejawny zespół redakcyjny w Krakowie. W skład zespołu weszli: Tomasz Andrusikiewicz, Wojciech Hausner, Katarzyna Cyankiewicz, Bodan Żero i redaktor naczelny Jerzy Bukowski. Opiekunem pisma z ramienia Kurii został ks. phm. Ryszard Honkisz. Z czasem do zespołu redakcyjnego dołączali korespondenci z całego kraju. Numer "pierwszy" ukazał w czerwcu 1985 roku, bez podania numeru, miesiąca i roku wydania. Od wydania "pierwszego" numeru autorami pisma zajęła się Służba Bezpieczeństwa, której mimo prowadzonych przesłuchań nie udało się ustalić kierownictwa wydawnictwa, a także zablokować jego wydawania. Od 1990 roku pismo było wydawane jako Krajowe Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy, bez określonej przynależności do jakiejkolwiek organizacji harcerskiej. Z końcem 1994 roku pismo zawiesiło działalność. Wznowiło pracę 2004 roku jako kwartalnik Harcerskich Kręgów Kleryckich Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Redaktorzy naczelniEdytuj

Redaktorzy i ich pseudonimyEdytuj

 • Tomasz Andrusikiewicz – ps. Jakub Bończa, Michał Filipowicz,
 • Jerzy Bukowski – ps. Stanisław Dębicki,
 • Katarzyna Cyankiewicz – ps. Janina Derczyńska, Ewa Borkowska,
 • Wojciech Hausner – ps. Jacek Gniewczyński
 • Bogdan Żero – ps. Andrzej Zagórski

Redaktorzy terenowi i ich pseudonimyEdytuj

 • Joanna Karp Gdańsk – ps. Maciej Sobecki,
 • Aleksander Kisil Wrocław – ps. Janusz Grubacz,
 • Jarosław Kurek Warszawa,
 • Mariola Łukaszewska Poznań,
 • Jerzy Mika Opole – Marek Duch,
 • Lucjan Muszyński Łódź,
 • Katarzyna Rauszer Katowice,
 • Anna Śnieżko Wrocław – ps. Emilia Czarny,
 • Adam Turula Katowice – ps. Aleksander Wesołowski,

CiekawostkiEdytuj

 • W początkowym okresie kiedy celowo pismo nie posiadało numeru, miesiąca i roku wydania a tylko nad tytułem pisma kolejno węzeł płaski. Czyniono tak przez pierwszych 6 numerów.

Biblioteczka CzuwajmyEdytuj

Wydała tylko jedną książkę:

BibliografiaEdytuj